HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

เอ็นพาร์คฟ้อง'เลห์แมนฯ' ชำระค่าเสียหายกว่า 300 ล. เล็งหาเงินใหม่สร้าง รร.ภูเก็ตต่อ

"เอ็นพาร์ค" เดินหน้าป้องกันความเสี่ยง ฟ้องศาลแพ่งกรุงเทพใต้ สั่งกลุ่มเลห์แมน บราเธอร์สฯชำระค่าหุ้นกู้บวกค่าเสียหายรวม 327.37 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด 7.5% นับจากวันฟ้อง 27 เม.ย.52 พร้อมหาแหล่งเงินสร้างต่อโครงการ โนโวเทล บีช รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต เฟส 2 และ 3


       
       นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล พันวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบมีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2549 โดยมีมูลค่าที่เสนอขายรวม 860.52 ล้านบาท (หุ้นกู้ 860,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกจำหน่าย (ครบกำหนดในวันที่ 19 ธันวาคม 2552) ให้แก่ Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited ("เลห์แมน บราเธอร์ส") เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงแรม โนโวเทล บีช รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต นั้น
       
       ถึงปัจจุบันบริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นกู้เพียง 575.22 ล้านบาท สำหรับค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีก 285.30ล้านบาท บริษัทย่อยก็ได้ขอเบิกถอนตามสัญญา แต่ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากลุ่มเลห์แมนฯประสบกับวิกฤตทางการเงินและ มีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยทางบริษัทย่อยเองได้ทวงถามหลายครั้ง ซึ่งกลุ่มเลห์แมนฯเพิกเฉย และปฏิเสธที่จะชำระเงิน ต่อมากลุ่มเลห์แมนฯได้ถูกศาลสูงในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีคำสั่งให้ชำระบัญชี จึงไม่สามารถนำเงินมาชำระค่าหุ้นกู้แก่บริษัทย่อยตามที่ได้ขอเบิกถอนไปได้ ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงแรม โนโวเทล บีชรีสอร์ท พันวา ภูเก็ต ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้เดิม
       
       ดังนั้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 บริษัทย่อยจึงได้ยื่นฟ้องกลุ่มเลห์แมนฯต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กลุ่มเลห์แมนฯชำระค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลือตามสัญญา เพื่อที่บริษัทย่อยจะสามารถนำเงินที่ได้ไปดำเนินโครงการต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้ขอศาลมีคำสั่งให้กลุ่มเลห์แมนฯชำระค่าเสียหายต่างๆ จำนวน 327.37 ล้านบาท (รวมในส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ 285.30 ล้านบาทเข้าไปด้วย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา7.5 % ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป และห้ามกลุ่มเลห์แมนฯกล่าวอ้างใช้สิทธิหรือบังคับตามสิทธิใดๆ ของตนตามสัญญาจองซื้อหุ้น, สัญญาหลักประกันต่างๆ ตลอดจนสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้จนกว่ากลุ่มเลห์แมนฯจะชำระเงินค่า หุ้นตามสัญญาตามที่บริษัทย่อยเบิกถอน และค่าเสียหายต่างๆ จนครบถ้วนเสร็จสิ้น รวมทั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำ พิพากษา
       
       เนื่องจากคดีดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ บริษัทย่อยจึงระงับการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับหุ้นกู้รายนี้ไว้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญ
       
       สำหรับโครงการโรงแรม โนโวเทล บีช รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต จะมีจำนวนห้องพักกว่า 200 ห้อง ซึ่งส่วนแรกได้เปิดให้บริการไปแล้ว 77 ห้อง สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทย่อย ขณะที่ในเฟสที่ 2 และ 3 มีจำนวน 62 ห้องพัก และ 72 ห้องพักตามลำดับ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แหล่งเงินจะมาจากกลุ่มเลห์แมนฯ โดยการก่อสร้างมีความคืบหน้า 75%.

www.manager.co.th

 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today