HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

นร.ภูเก็ต 2 พันคนฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายวิชัย ไพรสงบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ตลอดจนคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธี

โดยในวันนี้เป็นการฝึกอบรมให้กับตัวแทนองค์กร และคณาจารย์จากโรงเรียน 10 แห่งในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับวัดผลเพื่อให้ตัวแทนเหล่านี้ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝึกอบรมตลอด โครงการต่อไป ซึ่งโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 28 มกราคม 2553 ณ โรงรียนภูเก็ตไทหัวเป็นแห่งแรก และจะเริ่มดำเนินการโรงเรียนอีก 9 แห่งที่เหลือในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และเลขาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ กล่าวว่า ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้ดำเนินโครงการเพื่อให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของชาวภูเก็ตมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2550 อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา มีการจัดโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว โดยฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา จำนวนกว่า 851 คน ในปีนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้ร่วมมือกับผู้ให้การสนับสนุนและคณะ กรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบราราชูปถัมป์ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2,000 คน

“การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในภาวะวิกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้นหรือไม่หายใจ ซึ่งการเกิดภาวะวิกฤตดังกล่าว มักจะเกิดขึ้นนอกสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากโรคหัวใจ ถูกไฟฟ้าดูด จมน้ำ การแพ้ยาขั้นรุนแรง สารเสพติด สำลักอาหารอุดกั้นทางเดินหายใจ และสำลักควันไฟ ขาดอากาศหายใจ เป็นต้น ถ้าประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องจะสามารถช่วย ชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้นหรือไม่หายใจได้ทันท่วงที และผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิตสามารถกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่เกิดภาวะทุพลภาพอันเกิดจากสมองตายหลังการช่วยชีวิต โดยผู้ฝึกอบรมจากโรงพยาบาลกรุงเทพภภูเก็ต และอาสาสมัครจากองค์กรที่ได้รับการอบรมมาก่อนแล้วจะเข้าร่วมด้วย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะได้รับประกาศณียบัตร และสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้จริง” พ.ต.อ.นพ.โสภณ กล่าว

ด้าน นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ หัวหน้าโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมถึงความพร้อมของคณะผู้ฝึกสอนของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตว่า มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตามกำหนดการภายหลังพิธีเปิดโครงการฯ ในวันนี้(15 ม.ค.) คณะผู้ฝึกอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะเริ่มทำการฝึกอบรมให้กับตัวแทน องค์กร และคณะอาจารย์จากโรงเรียนทั้ง 10 แห่งทันที พร้อมกับวัดผลเพื่อให้ตัวแทนเหล่านี้ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝึกอบรมตลอด โครงการต่อไป

ข่าวจาก www.siangtai.com

 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today