HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

“กรุงเทพภูเก็ต” เปิดคลินิกเข้าสู่ชุมชน-ใช้งบอีก 90 ล้านเพิ่มเติมการให้บริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเปิด “คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต” บริเวณตลาดเมืองทอง หวังนำบริการทางการแพทย์เข้าสู่ชุมชน วางแผนเปิดเพิ่มอีก 2 แห่งในปีนี้ และตั้งงบอีก 90 ล้านบาท พัฒนากระบวนการให้บิรการเพิ่มยิ่งขึ้น

นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กล่าวภายหลังการเปิด “คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต เมืองทอง” บริเวณวงเวียนตลาดเมืองทอง (หมู่บ้านธารทอง) ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนไม่ต้องเดินทางเข้าไปถึงในตัว เมือง ด้วยการนำบริการด้านสุขภาพมาดูแลประชาชนในท้องถิ่นให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยมีมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งจะมีแพทย์ออกตรวจทุกวัน พร้อมให้บริการด้านห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร
       
       พร้อมทั้งนำระบบ Teleconference ระหว่างคลินิกฯ กับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ในการสื่อสารระหว่างแพทย์ที่คลินิกฯ กับโรงพยาบาลในกรณีต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกับคลินิกฯ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วย ที่เคยใช้บริการโรงพยาบาลฯ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
       
       คลินิกเวชกรรมฯ ดังกล่าวจะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังสามารถที่จะตรวจเลือด น้ำตาลในเลือด ไขมัน โดยมีแพทย์ประจำ 2 กลุ่ม คือ ในช่วงเช้าจะเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไป กับช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.จะเป็นแพทย์เฉพาะทางระยะแรกจะเน้นกุมารแพทย์ เนื่องจากมองว่าเป็นชุมชนใหญ่ การพาเด็กเข้าไปในตัวเมืองจะค่อนข้างลำบากมีความเสี่ยงด้านการเดินทาง และในอนาคตก็จะสลับหมุนเวียนแพทย์ด้านอื่นๆ เช่น เบาหวาน หัวใจ ตา เป็นต้น ซึ่งใช้งบปรับปรุงประมาณ 800,000 แสนบาท รองรับผู้ใช้บริการได้วันละประมาณ 60 คน
       
       “การรักษาพยาบาลจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนคุณภาพของยารักษาโรค แต่อัตราค่ารักษาพยาบาลก็จะใช้ระดับไม่ต่างจากคลินิกทั่วๆ ไป เนื่องจากการดำเนินการคลินิกนั้นมีต้นทุนต่ำกว่าโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยสบายใจได้ว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีมีมาตรฐาน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต” นายแพทย์ก้องเกียรติกล่าว และว่า
       
       การที่โรงพยาบาลเลือกเปิดคลินิกให้บริการที่บริเวณตลาดเมืองทองนั้น เป็นนโยบายในการบริหารงานด้านบริการเพื่อให้เข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น และจากการสำรวจพบว่าสถานีอนามัยที่มีอยู่นั้นมีผู้ไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถให้บริการได้ทัน โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีโครงการหมู่บ้านต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
       
       รวมทั้งจากการตรวจสอบประวัติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรง พยาบาลฯ พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นการสนับสนุนการบริการในพื้นที่และแบ่งเบาภาระของสถานีอนามัย เพราะเราไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องของการรักษาเพียงอย่างเดียวแต่จะมีเรื่องของการ ป้องกันด้วย เช่น การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และทางโรงพยาบาลมีเป้าหมายที่จะเปิดคลินิกเพิ่มอีก 2 แห่ง แต่ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่ เพื่อให้คนภูเก็ตเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพ
       
       นายแพทย์ก้องเกียรติยังกล่าวถึงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้มีการปรับปรุงปรับลดต้นทุนและการดูแลให้ส่วนลดในการ รักษาผู้ป่วย แม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ส่วนใหญ่เป็นคนไทย
       
       ส่วนของชาวต่างชาติ ก็เพิ่มขึ้นในกลุ่มฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น แต่กลุ่มอังกฤษและเยอรมนีหายไป แต่ในแง่ของรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อันเป็นผลมาจากการปรับลดค่า บริการและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น และโรงพยาบาลได้ตั้งงบประมาณไว้อีก 90 ล้านบาท เพื่อปรับกระบวนการการให้บริการภายในโรงพยาบาล ให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของศูนย์ตา ที่จะมีการลงทุนด้านอุปกรณ์ในการตรวจวัดสายตาทั้งการผ่าตัด และรักษาจอประสาทตา เพิ่มศูนย์เฉพาะโรค เช่น โรคสมอง ไต และเบาหวาน รวมถึงเทคนิคใหม่สำหรับป้องกันการเป็นอัมพฤกษ์ในระยะเริ่มต้นเพื่อป้องกัน การเกิดอัมพาตถาวร

ข่าวจาก www.manager.co.th

 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today