HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

เทศบาลนครภูเก็ต จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก)วัดธารน้ำไหล(วัดสวนโมกขพลาราม) และวัดท่าเรือ

           เทศบาลนครภูเก็ตกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดบรรพชาสามเณรในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการอบรมคุณธรรม ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิเพื่อการพัฒนาการเรียน การทำงานตามวิถีพุทธได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดา-มารดา 
           โดยกำหนดเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553 หลังจากนั้น เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างถูกต้องก่อนบรรพชาในวันที่1-3 เมษายน 2553 โดยเยาวชนจะต้องพักอยู่ที่วัดเป็น เวลา 3 วัน หลังจากนั้นในวันที่ 4 เมษายน 2553 เทศบาลฯจะจัดพิธีโกนผมนาคในเวลา 08.30 และพิธีบรรพชา ในเวลา14.00น.โดยระหว่างบวชเรียนจะมีการนำเยาวชนไปศึกษาพระธรรม ณ วัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก)วัดธารน้ำไหล(วัดสวนโมกขพลาราม) และวัดท่าเรือนอกจากนี้ยังมีการสอบพระธรรมวินัย และออกบิณฑบาตให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและชื่นชมวัตรปฏิบัติที่งดงามของเณรอีกด้วย โดยกำหนดลาสิกขาบทในวันที่ 30 เมษายน 2553 ณ วัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก)วัดธารน้ำไหล(วัดสวนโมกขพลาราม) และวัดท่าเรือ
            สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อนสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553 โดยนำหลักฐานใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป,พร้อมลายเซ็นต์อนุญาตจากผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมจำนวน 1 ชุด โดยยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 2725 โทรสาร 0 7622 0706 


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today