HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพร่วมประชุมเลือกมรดกโลก

การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญของไทย ได้ทบทวนกระบวนการการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเสนอชื่อแหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.53 ที่โรงแรม MOVENPICK จังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และผู้แทนประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประมาณ 20 ประเทศ เพื่อทบทวนกระบวนการการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการดำเนินงานตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2553 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากการประชุมจะนำผลการประชุมหารือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 34 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2553 ณ ประเทศบราซิล รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือและสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่าง

นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญของไทย ได้ทบทวนกระบวนการการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเสนอชื่อแหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคระกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศบราซิลนั้น ในส่วนของประเทศไทยจะเสนอแหล่งธรรมชาติบริเวณทะเลอันดามัน เป็น “บัญชีเบื้องต้น Tentative list” จำนวน 2 แห่ง อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงคาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไปได้ และมั่นใจว่า จะได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์ และในการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการร่นระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกให้เร็วขึ้นเดิมจะต้องใช้เวลานานเป็น 10 ปี แต่การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันนั้นจะทำให้การขอขึ้นทะเบียนทำได้เร็วขึ้น

นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า นอกจากจะมีการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วยังเป็นโอกาสในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของไทย ให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุม ได้รู้จักและสัมผัสด้วยตนเองด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงยังช่วย ให้มีการผลักดันแหล่งธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์เสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ด้วย

นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่สำคัญในระดับชาติเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว รวมทั้งสิ้น 5 แหล่ง คือ 1.เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) 2.นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya ) 3.แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) 4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง (Thungyai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) และ 5.กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex)


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today