HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

รมว.คลัง หามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต หลังการเมืองกระทบหนัก

ขณะนี้อัตราการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวเริ่มลดน้อยลงต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ 19 % เดือนมิถุนายน เหลือเพียง 12 % ซึ่งในช่วงดังกล่าวอัตราการเข้าพักปกติจะอยู่ที่ประมาณ 50 %

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ห้องประชุมโรงแรม ฮิลตัน ภูเก็ต คาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจสาขาต่าง  ๆ ทั้งการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ จ.ภูเก็ต และพังงา จำนวนประมาณ 30 คน นำโดย ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก สมาชิกวุฒิสภา นายเมธี ตันมานะตระกูล ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นพ.จิรชัย อมรไพโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจหาดป่าตอง นพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และรองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตต์ รักแต่งาม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว นายพิศาล ตรังคสมบัติ กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต นายประพฤทธิ ข้อเพชร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตลอดจนตัวแทนสมาคมสปาจังหวัดภูเก็ต และชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากผลกระทบการชุมนุมทางการเมืองต่อนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรรมสรรพากร ร่วมด้วย

นายเมธี ตันมานะตระกูล ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ถือว่าค่อนข้างดี และน่าจะดีต่อเนื่องทั้งปี แต่ปรากฎว่าเมื่อเกิดการชุมนุมประท้วงทางการเมืองขึ้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีสัญญาณในเชิงลบเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการออกประกาศเตือนพลเมืองของประเทศต่างๆ ที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในเมืองไทย และดูเหมือนจำนวนจะมากกว่าในคราวที่มีการปิดสนามบิน ซึ่งครั้งนั้นเตือนให้หลีกเลี่ยงไปยังจุดชุมนุม

แต่ครั้งนี้ได้ประกาศเตือนไม่ให้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพราะเขาไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากมีความไม่สงบเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ และคิดว่าสามารถที่จะดำเนินการได้โดยผ่านทางกระทรวงการคลัง คือ การจัดสรรงบประมาณในการทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอันดามัน เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพร้อม เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา และยืนยันถึงความปลอดภัย เพราะอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่ายังมีศักยภาพ และปัจจุบันมีสายการบินตรงเข้ามาไม่ต่ำกว่า 10 สายการบิน ขณะเดียวกันก็สามารถทำรายได้ให้กับประเทศปีละร่วมแสนล้านบาท

นายเมธี กล่าวว่า ขณะนี้อัตราการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวเริ่มลดน้อยลงต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ 19 % เดือนมิถุนายน เหลือเพียง 12 % ซึ่งในช่วงดังกล่าวอัตราการเข้าพักปกติจะอยู่ที่ประมาณ 50 %

ขณะที่นายพิศาล ตรังคสมบัติ กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวถึงมาตรการที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านอสังหาริมทรัพย์ ว่า มาตรการด้านภาษี/ลดภาษี ขอให้ขยายระยะเวลาค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจาก 3.3 % เหลือ 0.11 % มาตรการด้านการเงิน ขอผ่อนปรนคุณสมบัติการปล่อยสินเชื่อรายย่อย และมาตรการด้านการค้า ให้ควบคุมราคาสินค้าในหมวดของวัสดุหลักในการก่อสร้างและค่าขนส่ง ส่วนของการท่องเที่ยว ในระยะสั้นให้ยืดการชำระเงินต้นไปอีก 2 ปี ยืดอายุเงินกู้ไปอีก 2 เพิ่มวงเงินหมุนเวียนระยะ 2 ปี อีก 10-20% ของวงเงินกู้ โดยให้ทุกธนาคารปฎิบัติ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง 2 % จากปัจจุบัน จากทุกธนาคาร หรือให้ทางรัฐบาลออกพันธบัตรสนับสนุน และให้ลดราคาตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถบัส ลงอีก 30 % ในระยะเวลา 1-2 ปี โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน

ส่วนในระยะยาวให้ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการท่องเที่ยว โดยเงินจำนวนนี้รัฐนำมาใช้ในการปรับปรุงสาธารณูปโภคตามแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมตามแหล่งท่องเที่ยว โดยทำโปรโมชั่นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ลดราคาตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถบัส เรือ เพื่อให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากขึ้น ส่วนเงินพันธบัตรรัฐบาล นำมาใช้ในการอบรมผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้ทุกมหาวิทยาลัย เปิดสอนวิชาการท่องเที่ยวเป็นวิชาบังคับอย่างน้อย 2 รายวิชา จัดให้มีหน่วยงานคล้ายบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม เพื่อดูแลการปล่อยเงินกู้ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และจัดทำแผนแนวทางการดำเนินการหรือ Road Mapให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวโลกในเชิงรายได้ต่อประชากรภายใน 5-10 ปี

ส่วน นพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และรองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตในการหามาตรการช่วยเหลือและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วง โดยจะนำเสนอและข้อความร่วมมือจากทางจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดทำประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าภูเก็ตออกออกมาจากเมืองไทย โดยจัดกิจกรรมในลักษณะที่เรียกว่าภูเก็ตแกรนด์เซล เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนศูนย์ประชุมนานาชาติ การจัดทำดิ้วตี้ฟรีโซน รวมถึงอินเตอร์เนชั่นเทรดนิ่ง หรือบริษัทการค้านานาชาติ

ทั้งนี้ นายกรณ์ กล่าวภายหลังรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้สะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นของการท่องเที่ยวจากการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะแนวโน้มใน 2-3 เดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปี ซึ่งมีอัตราการเข้าพักลดลงต่อเนื่อง เช่น ในเดือนพฤษภาคมเหลืออยู่ประมาณ 19 % เดือนมิถุนายน เหลือเพียง 12% เป็นต้น และแนวโน้มก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหากการชุมนุมยังคงยืดเยื้อ

“จากการพูดคุยของผู้ประกอบการบอกว่าผลกระทบครั้งนี้ในแง่ของภาพลักษณ์และระดับความเชื่อมั่นนั้นรุนแรงกว่าปัญหาทางการเมืองในอดีต และเมื่อคราวปิดสนามบิน เพราะครั้งนั้นรัฐบาลแต่ละประเทศที่ออกคำเตือนพลเมืองของเขามีไม่กี่ประเทศ แต่สำหรับในครั้งนี้มีการเตือนห้ามเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนกว่า 10 ประเทศ ล่าสุด คือ ประเทศอังกฤษ ซึ่งน่าเป็นห่วง เพราะอังกฤษเองเป็นประเทศในแถบยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวมาไทยมากที่สุดเกือบ 10 ล้านคนในแต่ละปี”

นายกรณ์ กล่าวด้วยว่า ในช่วงก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มดีขึ้น นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความพร้อมในการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ปรากฏว่าเรามาสร้างปัญหาให้ตัวเอง ด้วยการชุมนุม มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งส่งผลต่อประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่ชาวภูเก็ตเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อประชาชนที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอีกหลายจังหวัด  และเมื่อมีปัญหารายได้ก็ย่อมที่จะกระทบต่อการจ้างงานด้วย

ในส่วนของมาตรการต่างๆ ที่ภาคเอกชนเสนอมานั้น โดยเฉพาะเรื่องของการเข้ามาเสริมสภาพคล่องของธุรกิจซึ่งเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังโดยตรงอยู่แล้ว ก็จะได้กลับไปเตรียมความพร้อมในการออกมาตรการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะมีลักษณะคล้ายกับเมื่อคราวเกิดสึนามิ ทั้งเรื่องของสภาพคล่อง การปล่อยและชำระสินเชื่อ การผ่อนปรนมาตรการทางด้านภาษี


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today