HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ม.วลัยลักษณ์ร่วมสถาบันวิจัยฯภูเก็ต เสริมความรู้นิเวศวิทยาทางทะเล

พิธีเปิดจัดโครงการสอนวิชา Marine Ecology ภาคฤดูร้อนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ พงษ์สุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธาน โดยมี ผศ.ดร.ปิ ติวงษ์ ตันติโชดก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาหลากหลายจาก 11 สถาบันทั่วประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีพิธีเปิดจัดโครงการสอนวิชา Marine Ecology ภาคฤดูร้อนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ พงษ์สุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธาน โดยมี ผศ.ดร.ปิ ติวงษ์ ตันติโชดก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาหลากหลายจาก 11 สถาบันทั่วประเทศ จำนวน 34 คน ได้แก่ ม.มหิดล 5 คน, ม.เกษตรศาสตร์ 1 คน, ม.เชียงใหม่ 4 คน, ม.ขอนแก่น 2 คน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 คน, ม.บูรพา วิทยาเขตบางแสน 1 คน และวิทยาเขตจันทบุรี 5 คน, ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 คน และวิทยาเขตปัตตานี 2 คน, ม.ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 คน และ ม.วลัยลักษณ์ 5 คน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในวงการทางด้านวิทยา ศาสตร์ทางทะเลต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

ด้าน ผศ.ดร.ปิติวงษ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ Marine Ecology ว่า จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่ง แวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล รวมถึงเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และทางนิเวศวิทยา การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรในทะเล

“รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย ภาคบรรยายเป็นการฟังบรรยายและพบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยและ พัฒนาทรัพยากรทางทะเลฯ และกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน ส่วนภาคปฏิบัติการนั้น นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาต่างสถาบันให้มาทำงานร่วมกัน การออกภาคสนาม ดำน้ำดูแนวปะการัง และการปฏิบัติการศึกษาทางสมุทรศาสตร์ โดยหลังจากจบการศึกษาภาคบรรยายและปฏิบัติการแล้ว นักศึกษาต้องทำโครงการวิจัย เพื่อฝึกคิดการตั้งโจทย์ปัญหา การวางแผนการทดลอง การลงมือทำการทดลอง การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง เขียนรายงาน และมีการนำเสนอผลงานต่ออาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันและเพื่อนนัก ศึกษาด้วยกันอีกด้วย”


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today