HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

รพ.ราชวิถีถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าตัดแก่แพทย์วชิระภูเก็ต

เปิดการประชุมโครงการพัฒนาสุขภาพประชาชน เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผ่าตัดทางกล้อง ด้านจอประสาทตาและการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความรู้ด้านสาธารณสุขที่ดีร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 28 เม.ย. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เรวัติ วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาสุขภาพประชาชน เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผ่าตัดทางกล้อง ด้านจอประสาทตาและการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความรู้ด้านสาธารณสุขที่ดีร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์เรวัติ วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบสุขอนามัยของประชาชนชาวไทย และพยายามให้มาตรฐานการเป็นอยู่ของชาวไทยดีขึ้นเทียบเท่าสากล ด้วยการพัฒนาระบบสุขภาพที่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนักด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีภารกิจข้อหนึ่งที่มุ่งเน้นด้านพัฒนาการแพทย์ พัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

การแพทย์ได้ยกระดับมาตรฐานด้านการแพทย์เฉพาะทาง โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางมากถึง 21 ด้าน เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจอประสาทตา และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ของโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีประสบความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากแล้ว ทางกรมการแพทย์จึงได้พยายามที่จะนำความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวถ่ายทอดออก สู่ภูมิภาค

เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคได้รับประโยชน์และเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งที่กรมการแพทย์พยายามที่จะดำเนินการโดยการออก ไปฝึกอบรมให้แพทย์ในต่างจังหวัดหรือแพทย์จากต่างจังหวัดไปฝึกอบรมที่โรง พยาบาลราชวิถี ซึ่งจุดนี้จะมีการขยายไปเรื่อๆจนแพทย์ในต่างจังหวัดสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today