HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าเชิงรุกให้ผู้ประกอบการภูเก็ต

กรมการค้าภายใน จัดการสัมมนา เรื่อง “ทำการค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติ และแนวปฎิบัติตามพระราชบัญัตติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ สมาคมและชมรมด้านการค้าในจังหวัด

วันนี้ (30 เม.ย.) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน จัดการสัมมนา เรื่อง “ทำการค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติ และแนวปฎิบัติตามพระราชบัญัตติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ สมาคมและชมรมด้านการค้าในจังหวัด

นายวุฒิเทพ ทิมทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2542 ปรากฎว่ามีการร้องเรียนในระยะแรกๆ ค่อนข้างมาก จนถึงขณะนี้รวมประมาณ 70-80 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตกลงร่วมกันทางด้านธุรกิจ การฮั้วกัน และการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งดำเนินการสอบสวนแล้ว 1 เรื่อง

โดยคณะกรรมการการแข่งขันฯ ส่งเรื่องให้อัยการในการสอบสวนเพื่อส่งศาลวินิจฉัยต่อไป เรื่องอยู่ระหว่างการตั้งอนุกรรมการสอบสวนจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การขายเหล้าพ่วงเบียร์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และการขายสินค้าต่ำกว่าทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับห้างค้าปลีก นอกจากนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ให้กับ ภาคเอกชน โดยกำหนดจัด 4 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง และในส่วนภูมิภาค 3 ครั้ง ประกอบด้วย จ.เชียงราย จ.ภูเก็ต และ จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจและตระหนักถึงการกระทำที่ถูก ต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในมาตราหลัก ได้แก่ มาตรา 25,26,27 และ 29

นายวุฒิเทพ กล่าวว่า ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคอาจจะมองว่า อยู่ห่างไกลจากกฎหมายดังกล่าว เพราะผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนกลางซึ่งจะเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจในตลาด ส่วนภูมิภาคอาจจะรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการใช้อำนาจเหนือตลาด โดยมีการใช้อำนาจทางการตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

ทั้งนี้ในส่วนที่ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักโดยตรงคือการกระทำความผิดตามมาตรา 29 เรื่อง การปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ไม่เกี่ยวกับผู้มีอำนาจเหนือตลาด โดยผู้อำนาจในพื้นที่ภูมิภาค เช่น ภูเก็ต เป็นต้น อาจจะมีหลายรายซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดได้ จึงจะต้องให้ความรู้และความเข้าใจ ประโยชน์ก็จะตกกับผู้บริโภคโดยตรง เพราะการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมย่อมทำให้ผู้บริโภคได้รับราคาที่ถูกลง สินค้าและบริการก็จะมีคุณภาพ ตลอดจนมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น”


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today