HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

มอ.จับมือสถานวิจัยฯ ประชุมวิชาการด้านพัฒนายาที่ภูเก็ต

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การพัฒนายาในปัจจุบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายา เปิดโอกาสให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศได้พบปะกันและสร้างความ สัมพันธ์ในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

วันนี้ (6 พ.ค. 53) ที่โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต  ผศ.ดร.สิริรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การพัฒนายาในปัจจุบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 โดยมี รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชอยู่ประการนันท์ ผอ.สถานวิจัยยาและเทคโนยีชีวภาพทางเภสัชกรรม รศ.ดร.พีระพล  ศรีชนะ  ผอ.สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ดร.วลัยลักษณ์  เมธาภัทร เภสัชกรหญิงจากสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ และประเทศไทย จำนวน 200 คน เข้าร่วม

ผศ.ดร.สิริรัศมิ์  กล่าวว่า ในปัจจุบันองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยามีความหลากหลาย และต้องการความรู้และเทคโนโลยีหลายด้านมากกว่าในอดีต อาทิ การค้นคว้าหายาชนิดใหม่ ๆ จากสมุนไพรธรรมชาติ การสังเคราะห์ทางเคมีหรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษาทางเภสัชวิทยา  เทคโนโลยีการผลิตยา การควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการนำไปสู่การทดลองทางคลินิกในผู้ป่วย ดังนั้นฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับสถานวิจัยความเป็นเลิศระบบส่งยา และสถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การพัฒนายาในปัจจุบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายา เปิดโอกาสให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศได้พบปะกันและสร้างความ สัมพันธ์ในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ นักวิจัยในแต่ละสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัย องค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์

ทั้งนี้การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ เรื่อง การพัฒนายาในปัจจุบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือด้านระบบนำส่งยา  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  การ ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในแต่ละด้าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ออสเตรีย  เนเธอร์แลนด์  ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย บังคลาเทศ เกาหลีใต้ จอร์แดน และประเทศไทย


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today