HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ตำรวจภูเก็ตกระตุ้นคนภูเก็ต ‘สวมหมวกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย’

เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์ไปส่งยังโรงเรียน หรือไปยังสถานที่อื่นๆ ให้ความรู้วิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธี กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแก่ผู้ที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 100% โดยมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 625 คน จาก 73 คิว จากจำนวนที่มีอยู่ประมาณ 100 คิวในเขตรับผิดชอบของ สภ.เมืองภูเก็ต

พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานตำรวจและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน การควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความปลอดภัยในขณะใช้รถใช้ถนนก็นับเป็นสิ่งสำคัญ

“สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ซึ่งในแต่ละปีเกิดขึ้นสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายก็มีอัตราเสี่ยงต่อการสูญเสียพอๆ กัน และจากการวิเคราะห์พบว่าอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต จึงจัดทำโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 100% ขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนทั่วไป

โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์ไปส่งยังโรงเรียน หรือไปยังสถานที่อื่นๆ ให้ความรู้วิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธี กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแก่ผู้ที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเป็นพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตในการบังคับใช้กฎหมาย”

พ.ต.อ.วันไชย กล่าวว่า การดำเนินการกำหนดเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นมาตรการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านสื่อมวลชน แจกจ่ายเอกสาร ประกาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประชุมอบรมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถจักรยานยนต์ เช่น นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น และมาตรการที่ 2 จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย 100 % ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today