HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

สทน.ลงภูเก็ตศึกษาแผนป้องกันภัยการจัดตั้ง ‘โรงไฟฟ้านิวเคลียร์’

จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการศึกษาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา

วันที่19 พ.ค. ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สถานบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการศึกษาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา

นายมานิตย์ ซ้อนสุข รองผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการศึกษาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และจัดทำกรอบแนวทางในการวางแผนเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและเหตุ ขัดข้องในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเสนอแนวทางการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

“ทั้งนี้การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในไทย เป็นทางเลือกของการสร้างแหล่งพลังงานในอนาคต ซึ่งจำเป็นต้องทำการศึกษาให้ดีก่อนว่าประเทศไทยมีความพร้อมเพียงใด คู่กับความต้องการของประเทศไทยโดยรวมว่า เราจำเป็นต้องใช้พลังงานป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชนเท่าใด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงต้องลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลความเห็นให้มากที่สุด เพื่อส่งให้รัฐบาลตัดสินใจต่อไปในอนาคต”

นายมานิตย์ กล่าวอีกว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเห็นเบื้องต้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ลำปาง ระยอง และขอนแก่น เป็นไปตามการทำภารกิจหน้าที่ของสถาบันฯ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพการวิจัยและบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการและเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today