HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ภูเก็ตจัดงาน “ธรรมพาเพลินชวนบริจาคโลหิต”

จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “ธรรมพาเพลิน เชิณชวนเป็นผู้ให้เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก”

วันนี้ (13 มิ.ย.53) ที่ห้องประชุมมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการธรรมะพาเพลิน เชิญชวนเป็นผู้ให้...เนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2553” ซึ่งทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา และเพื่อระลึกถึงคาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่งโลก
       
       โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับบริจาคโลหิตซึ่งในวันนี้มีประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืองานกาชาดจังหวัดภูเก็ต การบรรยายธรรมะ รับบริจาคดวงตา อวัยวะ ตรวจวัดความดันตา ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
       
       น.ส.พรทิพย์ รัตจักร รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลก The International of Blood Organizations และ The International Society of Blood Transfusion ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านการบริการ โลหิต รวมทั้งร่วมกันเป็นผู้บริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
       
       “ในปีนี้ได้กำหนดสโลแกนงานวันผู้บริจาคโลหิต ว่า New Blood for The World พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาค โลหิต การสร้างเยาวชนตัวอย่างด้านการบริจาคโลหิต การจัดกิจกรรมของ Club25 และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน”
       
       น.ส.พรทิพย์ กล่าวด้วยว่า การ จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับทางองค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สหพันธ์บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ รวมถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผู้สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหา ผู้บริจาคโลหิตของประเทศไทยสู่สากล และมุ่งให้เห็นความสำคัญของโลหิตที่ได้จากการบริจาคด้วยความสมัครใจ และสม่ำเสมอโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนเป็นการย้ำถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ สร้างพลังคนรุ่นใหม่ๆ มาเป็นผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น ตามสโลแกนของงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000081372&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today