HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ไฮซี่ซั่นนี้ ภูเก็ตนักท่องเที่ยวเพิ่ม 25%

นายประเทือง ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวถึงแนวโน้มผู้โดยสารในช่วงฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553-เมษายน 2554 คาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ไม่ต่ำกว่า 25 %

                นายประเทือง ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวถึงแนวโน้มผู้โดยสารในช่วงฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553-เมษายน 2554 คาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ไม่ต่ำกว่า 25 % ซึ่งในปี 2552-2553 ตั้งแต่ตุลาคม 2552-กันยายน 2553 ผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูเก็ตมีทั้งสิ้น 6,700,000 คน ซึ่งความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานจริงๆ อยู่ที่ 6,500,000 แสนคน เกินขีดความสามารถที่เราจะรับได้ ไปถึง 2 กว่าแสนคน
                แต่อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้เตรียมรองรับจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้น 25% ที่จะเข้ามาภูเก็ตในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้ โดยการเพิ่มรถเข็นกระเป๋าไปอีก 200 คัน แล้วก็จะขยายห้องผู้โดยสารขาออก ออกไปอีกเพื่อรองรับผู้โดยสารขาออกได้สะดวกขึ้น และโดยเฉพาะสายการบินโทมัสคุก ได้ให้ความร่วมมือกับท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นอย่างดีในการเช็คอินผู้โดยสารจากโรงแรมมาก่อน การเช็คอินจากที่พักมา จะทำให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นอย่างมาก เพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาในการเช็คอินที่อาคารผู้โดยสาร เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินแล้วสามารถเข้าไปยังห้องผู้โดยสารขาออกได้เลยไม่ต้องรอกระบวนการเช็คอิน ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร แล้วก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารที่หนาแน่นได้ดียิ่งขึ้น
                นายประเทือง กล่าวต่อไปอีกว่า ตอนนี้ทางท่าอากาศยานภูเก็ตกำลังขอความร่วมมือไปยังสายการบินต่างๆ ว่าขอให้ช่วยเช็คอินจากโรงแรมมาก่อน เนื่องจากว่าอาคารผู้โดยสารของเราคับแคบ เราจะขยายภายใน 3 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งเชื่อว่ามันจะไม่ทันกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น เราก็จะมีการเตรียมการรองรับไว้พอสมควร โดยเฉพาะ เพราะห้องน้ำของท่าอากาศยานภูเก็ตค่อนข้างจะเก่า แล้วก็ชำรุดมากมาย ในปีนี้เราได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอย่างทันสมัย คิดว่าภายใน 4-5 เดือนนี้ ห้องน้ำของท่าอากาศยานภูเก็ต จะมีห้องน้ำที่น่าใช้สามารถที่จะอวดชาวโลกที่เดินทางมาภูเก็ตได้อย่างดี ไม่ด้อยไปกว่าสนามบินอื่นๆ ที่มีห้องน้ำสวยงาม
                “ปัจจุบันตัวเลขผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมา ที่เห็นเด่นชัดคือ จากออสเตรเลีย จีน เกาหลี รัสเซีย แล้วก็กลุ่มยุโรปซึ่งกลุ่มยุโรปนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ส่วนสายการบินที่เข้ามาตอนนี้เรามีอยู่ 30 กว่าสายการบิน และเราก็จะมีสายการบินใหม่ที่จะทำการบินเข้ามาในช่วงฤดูหนาวปีนี้ มีสายการบิน QATAR AIRWAYS เส้นทางบินจาก โดฮา-กัวลาลัมเปอร์-ภูเก็ต เริ่มทำการบินในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ ก็จะเป็นสายการบิน 5 ดาว เป็นสายการบินแรกที่ทำการบินมายังภูเก็ต ก็ถือว่าเป็นเกียรติ เป็นภาษีของจังหวัดภูเก็ตที่เรามีสายการบิน 5 ดาวมาลงที่ภูเก็ต ส่วนสายการบินเช่าเหมาระหว่างประเทศตอนนี้มีเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะจีน และเกาหลีจะเพิ่มขึ้นอีกมาก แล้วก็มีของโทมัสคุก เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวของปีที่แล้ว จากที่มาติดต่อประสาน เขาเพิ่มเที่ยวบินขึ้นอีกเป็นเท่าตัว รวมแล้วในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้ทั้งผู้โดยสารและสายการบินที่จะเข้ามาทั้งหมด เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 25%”
                นอกจากนี้ นายประเทือง ยังได้กล่าวถึงสาเหตุนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปชอบมาเที่ยวภูเก็ตด้วยว่า จากที่ได้ถามได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าหาดทรายบ้านเราสวยกว่าบ้านเขา  อาหารสมบูรณ์มีหลายอย่างที่เขาชอบ แล้วก็การต้อนรับของคนไทยโดยเฉพาะที่ภูเก็ตเขามีความประทับใจ แล้วก็อีกหลายประเทศที่ตนเคยถาม ว่าในเมื่อเขาก็มีหาดทราย มีแสงแดดเหมือนกันทำไมชอบภูเก็ต เขาก็บอกภูเก็ตเป็นอะไรที่พอเหมาะ แล้วก็คนทั้งโลกรู้จักภูเก็ต แม้แต่คนจีนสมัยก่อนไม่รู้จักภูเก็ต แต่เดียวนี้พอบอกภูเก็ต ใครก็อยากมากภูเก็ต ซึ่งจากที่ได้ถามกงสุลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขามาติดต่อ เขาบอกว่าภูเก็ตตอนนี้เป็นอะไรที่ติดปากคนทั่วโลกไปหมดแล้ว
                อย่างไรก็ตาม นายประเทือง ยังได้กล่าวถึงปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2553 ตั้งแต่ ตุลาคม 2552-กันยายน 2553 รวมจำนวน 46,132 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 63 เที่ยวบิน หรือขึ้น-ลง 126 Movements เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.16 ส่วนปริมาณจำนวนผู้โดยสาร รวมจำนวน 6,797,098 คน เฉลี่ยวันละ 18,622 คน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.16
                ปัจจุบันมีสายการบินทำการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ปี 2553 จำนวน 38 สายการบิน เป็นสายการบินประเภททำการบินประจำ จำนวน 29 สายการบิน และเป็นสายการบินเช่าเหมาระหว่างประเทศ จำนวน 9 สายการบิน และในช่วงฤดูหนาวปี 2553-2554 มีสายการบินใหม่ที่จะทำการบินเข้ามาอีก 1 สายการบินคือสายการบิน QATAR AIRWAYS เริ่มทำการบินในวันที่ 12 ตุลาคมนี้เริ่มทำการบินในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ ส่วนเส้นทางบินตรงของสายการบินระหว่างประเทศ มีมากกว่า 33 เมืองใน 19 ประเทศ
                นอกจากนี้นายประเทืองยังได้เปิดเผยถึงข้อมูลเบื้องต้นการจราจรทางอากาศในช่วงฤดูหนาว ปี 2553/2554(31 ต.ค.53-26 มี.ค.54) ด้วยว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูหนาวปี 2552/2553 ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูร้อน ปี 2552/2553 ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.40 ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.50

ข่าวจาก http://siangtai.com/news-09-10-53/page01.htm


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today