HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

นานาชาติสั่งห้ามนำเข้าอาหารจว.รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เด็ดขาด

นานาชาติ สั่ง ห้ามนำเข้าอาหารจังหวัดรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เด็ดขาด ด้าน รัฐบาลญี่ปุ่น ออกโรงเตือนประชาชนน้ำประปาไม่ปลอดภัยสำหรับทารกทำร้านน้ำดื่มทั่วกรุงโตเกียวขายสินค้าเกลี้ยง

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ร้านค้าจำนวนมากในกรุงโตเกียวขายน้ำดื่มบรรจุขวด จนเกลี้ยงหลายร้านหลังจากทีี่รัฐบาลออกคำเตือนประชาชนว่า น้ำประปาไม่ปลอดภัยสำหรับทารกเพราะมีสารปน เป้ือนกัมมันตรังสีที่ร่ัวไหลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ขณะที่ กระทรวงสาธารณะญี่ปุ่น เตือนการบริโภคอาหารหลายชนิด ทั้งเน้ือสัตว์ และ ผักผลไม้ อาจเป็นอันตราย เช่นเดียวกับที่หลายประเทศ รวมถึงไทย ส่ังห้าม นำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น โดยเฉพาะ ปลาที่นำมาทำซาซิมิ และเน้ือโกเบ เป็นต้น

ประชากร ในกรุงโตเกียวกว่า 13 ล้านคน ถูกส่ังห้ามไม่ให้นำน้ำประปาให้ทารกด่ืม หรือ ไปผสมในอาาหารให้แก่ทารกเพราะมีสารปกเป้ือนรังสีจากระดับปกติถึง 2 เท่า หรือ ประมาณ 900 มิลลิซีเวิร์ดซ่ึงเป็นอันตรายต่อผิวหนัง และร่างกาย

ขณะที่  จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย แคนาดา เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สหรัฐฯ และ ยุโรป เพ่ิมความเข้มงวดในการตวจสอบอาหารที่จะเข้าไปจำหน่าย ในประเทศตนโดยเฉพาะอาหารที่มาจากจังหวัดโดยรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น ผัก ผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์จากนม ที่มาจาก ฟูกูชิมา อิบารากิ โทชิกิ และกุนมะ ห้ามนำเข้าเด็ดขาด

การไม่สามารถจำหน่ายอาหารประเภทผัก ผลไม้ และเน้ือสัตว์ ในญี่ปุ่นได้ ทำให้ ร้านค้า ตลาดสด และร้านอาหารจำนวนมากได้รับผลกระทบ และคนงานที่ทำงานใน ร้านอาหารมากกว่า 1,000 แห่งพลอยต้องหยุดพักงานไปช่ัวคราว

ทางการญี่ปุ่น ระบุว่า ถ้าประชาชนบริโภคสารกัมมันตรังสีที่ปนเป้ือนมากับผัก วันละ 100 กรัม เป็นเวลา 10 วัน พวกเขาก็จะได้รับสารคร่ึงหน่ึงของที่ได้รับตามธรรมชาติใน 1 ปี แต่ถ้า หยุดรับประทานอาหารต้องสงสัยเป็นการช่ัวคราว ก็จะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ แต่อย่างใด กรณีดังกล่าวนี้ แม้ทางการญี่ปุ่นจะพยายามให้ความม่ันใจต่อ ประชาชนว่า สารกัมมันตรังสียังไม่ได้เข้าไปในห่วงโซ่ของอาหารในระดับ อันตรายแต่ก็ตระหนักดีว่าสถานการณ์มีความน่าวิตกมากขึ้นจากการตรวจพบสาร กัมมันตรังสีในผัก 11 ชนิดที่ปลูกอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิด เหตุผลนี้ทำให้ นาย นาโอโตะ คัง นายกฯญี่ปุ่่น ออกคำส่ังห้ามการขนส่งน้ำนมดิบ ผัก เช่น บร็อกเคอรี่ กระหล้ำปลี และผักชีฝร่ังเข้าไปจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ

 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today