HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดบ.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยตามจังหวัดต่างๆ

ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก จนทำให้ประชาชนรวมทั้งลูกค้าของธนาคารออมสินได้รับความเดือดร้อน

ธนาคารฯ จึงจัดทำมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยเบื้องต้นสาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่ประสบภัย ได้นำสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการบริโภคไปให้ผู้เดือดร้อน ขณะเดียวกันได้เปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหลายประเภท ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สาขาธนาคารออมสินที่อยู่ใกล้บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554สำหรับผลกระทบที่ส่งผลให้ทรัพย์สิน หรือที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ธนาคารฯ ได้ผ่อนผันการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะ ของธนาคารฯ ไม่เกิน 6 เดือน หรือพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับลดเงินงวด รวมถึงขยายระยะเวลาการผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด นอกจากนี้ ลูกค้าเดิมสามารถยื่นกู้เพิ่มเติมกรณีฉุกเฉินในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินกู้เดิม แต่ต้องไม่เกิน 300,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.25 ต่อปี และปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทมีระยะเวลา หรือ MLR – 1 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR อยู่ที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี และนับจากวันที่ 1 เม.ย.54 เป็นต้นไปอยู่ที่ 6.25 ต่อปี) และชำระเงินกู้ในส่วนที่กู้เพิ่มเติมนี้ไม่เกิน 5 ปี
  
ขณะเดียวกัน ผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อเคหะ สามารถกู้เงินกับธนาคารออมสินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.25 ต่อปี และปีที่ 3-5 เท่ากับ MLR – 1 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR อยู่ที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี และนับจากวันที่ 1 เม.ย.54 อยู่ที่ 6.25 ต่อปี)
  
นายเลอศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับลูกค้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) สินเชื่อธุรกิจห้องแถว และสินเชื่อองค์กรชุมชน ธนาคารฯ ให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมทั้งปรับลดเงินงวด และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน 1 ปี อีกทั้งยังสามารถยื่นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR + 1 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี และนับจากวันที่ 1 เม.ย.54 เป็นต้นไปอยู่ที่ 6.75 ต่อปี) สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจห้องแถว สามารถกู้เพิ่มเติมได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.50 ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่ใช่ลูกค้า สามารถยื่นกู้กับธนาคารออมสินได้ในวงเงินและเงื่อนไขเดียวกันกับลูกค้าของ ธนาคารออมสิน
  
ทั้งนี้ ธนาคารออมสินยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและ SMEs ด้วยการให้พักชำระหนี้เงินต้นและผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมทั้งขยายเวลาผ่อนชำระหนี้จากสัญญากู้เดิมได้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกันนี้ยังสามารถยื่นกู้เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR – 1.50 ต่อปี โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องไม่เคยเป็นหนี้ค้างชำระกับธนาคารฯ
  
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากมาตรการด้านการเงินของธนาคารออมสินคงไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ธนาคารออมสินจึงเปิดโอกาสให้ผู้มีน้ำใจทั่วประเทศที่ยังพอมีกำลังช่วยเหลือ คนไทยด้วยกัน ร่วมบริจาคเงินผ่าน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน ชื่อบัญชี “ออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เลขที่บัญชี 0-2888888888-1 (02 - 8 เก้าตัว และ 1) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถติดต่อขอร่วมบริจาคเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today