HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

นักลงทุนเสนอตัวทำรถไฟฟ้าภูเก็ตแบบ BRT

นนี้ (5 เม.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับทีมงานบริษัท โกลด์ ฟินิกซ์ คอนสตรัคชัน คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำทีมผู้บริหาร วิศวกร จากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ลาว และไทยเข้าหารือ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโครงการรถไฟฟ้ารอบเกาะภูเก็ต ตามที่จังหวัดภูเก็ตนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจรอย่างเป็นทางการที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 นี้ ที่จังหวัดภูเก็ต

เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ารอบเกาะภูเก็ต และสำรวจเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ารอบเกาะภูเก็ต ทั้ง 3 เส้น ซึ่งประกอบด้วย เส้นทางสนามบินภูเก็ต-ตัวเมืองภูเก็ต เส้นทางตัวเมืองภูเก็ต-ป่าตอง และเส้นทางตัวเมืองภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และรูปแบบของรถไฟฟ้าที่เหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเงินลงทุนมานำเสนอต่อทางจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง

โดยการหารือในครั้งนี้ ทางทีมบริหารของบริษัท โกลด์ ฟินิกซ์ฯ ได้สอบถามถึงผลการศึกษาที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้เคยศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ ที่กำหนดจุดจอดทั้งหมด 19 จุด เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการลงทุน 23,500 ล้านบาท อัตราค่าโดยสารรวมไปถึงรูปแบบการลงทุน เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทรอเวลาในการศึกษารายละเอียดเพื่อจัดทำข้อมูลเบื้องต้นถึงรูป แบบของรถไฟฟ้าและเงินลงทุนนำมาหารือกับทางจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง หลังวันที่ 15 เมษายน 2555 นี้

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้ผ่านการเห็นชอบโครงการรถไฟฟ้ารอบเกาะภูเก็ต ในการประชุม ครม.สัญจรที่ภูเก็ต โดยมอบหมายให้ทางจังหวัดภูเก็ตประสานกับคณะทำงานของกระทรวงคมนาคม ซึ่งหากมีบริษัทเอกชนรายใดสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโครงการรถไฟฟ้าให้นำไปพบกับ คณะทำงานของกระทรวงคมนาคมที่ดูแลเรื่องนี้

ซึ่งภายหลัง ครม.ผ่านการเห็นชอบ บริษัท โกลด์ ฟินิกซ์ฯ เป็นบริษัทแรกที่ได้ยืนยันเสนอตัวเข้ามาลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารอบเกาะภูเก็ต พร้อมทั้งได้นำทีมบริหาร และวิศวกรลงมาสำรวจพื้นที่เส้นทางก่อสร้าง และหารือกับทางจังหวัดภูเก็ต

จากการหารือกับทางบริษัท โกลด์ ฟินิกซ์ฯ ขอเวลานำข้อมูลที่ได้ในการประชุมครั้งนี้ไปกำหนดรูปแบบของรถไฟฟ้า และเงินลงทุนมาหารือกับทางจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น ทางจังหวัดจะนำทีมบริษัท โกลด์ ฟินิกซ์ฯ ไปพบกับกับคณะทำงานของกระทรวงคมนาคมต่อไป

ด้านนายต่อพล ไกรอนุพงษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์ ฟินิกซ์ คอนสตรัคชัน คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทเกิดความมั่นใจกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบารอบเกาะภูเก็ตมากขึ้นว่า รัฐบาลจะดำเนินโครงการนี้อย่างแน่นอน ทางบริษัทจึงได้มาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ เคยมาพบผู้ว่าฯ เพื่อแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารอบเกาะภูเก็ต ซึ่งการมาพบผู้ว่าฯ ในครั้งนี้ได้นำทีมผู้บริหาร วิศวกร มาสำรวจพื้นที่ด้วย เพื่อแสดงให้จังหวัดภูเก็ตเห็นว่าบริษัทสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโครงการนี้ จริงๆ

จากการสำรวจพื้นที่รูปแบบรถไฟฟ้าที่ภูเก็ตน่าจะเป็นรถระบบ BRT เหมือนกับที่กรุงเทพฯ แต่จะมีขนาดที่เล็กกว่า เพื่อทำให้ค่าโดยสารไม่สูงมากนัก ส่วนเงินลงทุนนั้นไม่น่าจะต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทพร้อมที่จะลงทุนทั้ง 3 เส้นทางที่เป็นเส้นทางเร่งด่วนของภูเก็ต หลังจากวันนี้แล้ว บริษัทจะไปออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นมานำเสนอกับทางจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง หนึ่ง

นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโครงการอุโมงค์ป่าตอง ที่เทศบาลเมืองป่าตองกำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้ โดยได้ไปพบนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองมาแล้ว และเสนอตัวที่จะเข้าไปลงทุน และได้เสนอช่องทางจราจรในอุโมงค์จาก 2 ช่องเป็น 3 ช่อง ทำให้ทั้งขาไปและขากลับมีทั้งหมด 6 ช่องทาง ซึ่งอุโมงค์ป่าตองนั้นน่าที่จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่ารถไฟฟ้า เพราะทางเทศบาลได้ศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นประชาชนได้เรียบร้อย หมดแล้ว

ขณะที่ นายชาร์ล เจเอส หว่อง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอส ร็อค แคปปิตอล จำกัด (JS Rock Capital) กล่าวว่า ภายหลังจากที่บริษัท โกลด์ ฟินิกซ์ฯ ได้นำเสนอโครงการรถไฟฟ้ารอบเกาะภูเก็ตไปนำเสนอ ทางบริษัทก็สนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนโครงการนี้ เพราะมองว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุน มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้มีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่การเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง

และจากการสำรวจพื้นที่ในภูเก็ต และมาพบผู้ว่าฯ ในครั้งนี้ ทำให้เห็นศักยภาพว่าภูเก็ตน่าที่จะลงทุนรถไฟฟ้าได้ แต่รายละเอียดต่างๆ รวมถึงรูปแบบของรถไฟฟ้านั้น จะนำไปหารือกับทีมวิศวกรที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งระหว่างวันที่ 15-22 เม.ย.นี้ รวมถึงโครงการขุดอุโมงค์ที่ป่าตองด้วย หลังจากนั้น ก็จะมาพบผู้ว่าฯ ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today