HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ผู้ใช้แรงงานภูเก็ตยื่น 6 ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (1 พ.ค.55) ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรม และบริการภูเก็ต และคณะ ในนามผู้แทนของสหภาพแรงงาน และลูกจ้างจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 6 ข้อ ถึงรัฐบาลผ่านทางนางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายนพดล พลอยอยู่ดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต และนายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบ

สำหรับข้อเรียกร้อง 6 ข้อดังกล่าว ประกอบด้วย ให้รัฐควบคุมราคาสินค้า อุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในครัวเรือน และในชีวิตประจำวันของผู้ใช้แรงงาน ไม่ให้มีการปรับราคาสูงขึ้น เกินกว่าต้นทุนที่แท้จริง  ให้รัฐเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ให้รัฐเร่งเสริมทักษะขีดความสามารถในการทำงาน และส่งเสริมให้มีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย พม่า เป็นต้น โดยให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้เปิดสอนนอกสถานที่ เพื่อให้ง่ายต่อผู้เข้าเรียน อาทิเช่น โรงเรียน ในวัด ในเทศบาล ของเขตพื้นที่นั้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปิดแรงงานเสรีอีก 3 ปี ข้างหน้า   ให้รัฐจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ โดยการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และสิทธิในการรักษาพยาบาล ตามที่กฎหมายไทยกำหนดอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการทำงานให้ตรงกับประเภทของใบอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เลือกสัญชาติ ให้เร่งผลักดันแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ออกนอกประเทศ หรือให้รับเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้รัฐเร่งทำงานในเชิงรุก แผนรับมือแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์ สึนามิ ที่กระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว  โดยการซ้อมแผนอพยพให้บ่อยขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น ติดตั้งป้ายชี้เส้นทางอพยพขึ้นที่สูง ตามตรอก ตามซอย ให้ชัดเจนและมีจำนวนมากขึ้น  รวมถึงให้มีการจัดตั้งศูนย์รับผู้อพยพไว้บนที่ สูง ในเขตพื้นที่นั้นๆ โดยจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ของกินและย้ำดื่มไว้เพื่อประทังชีวิต  และให้รัฐบาลเร่งรับรอง อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO:International Labour Organization ) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today