HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ภูเก็ตคัดสรรสุดยอดโอทอป ปีที่แล้วขายได้กว่า 700 ล้านบาท

จังหวัดภูเก็ต จัดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์โอทอป เผยปีที่แล้ว โอทอปภูเก็ตมียอดขายถึง 700 ล้านบาท

  วันที่  30 พ.ย. เวลา 09.30 น.ที่โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการจัดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 โดยมี นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วม
       
       นายไมตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปี โดยส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาด ซึ่งการดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยนั้น เป็นโครงการตามนโยบายการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอปได้อย่างเหมาะสม
       
       นายไกรวุฒิ กล่าวว่า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นการจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับจนสามารถใช้เป็นแหล่งรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชนได้ ซึ่งการดำเนินการคัดสรรทุกๆ 2 ปี โดยใช้กรอบคัดสรรคือ สามารถส่งออกได้ โดยมีความแกร่งของตราผลิตภัณฑ์ ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพคงเดิม สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้
       
       สำหรับผลิตภัณฑ์โอทอปที่จะส่งเข้าคัดสรร ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งไว้ในการลงทะเบียน และผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปในปีที่ผ่านมา สร้างรายได้กว่า 700 ล้านบาท และสินค้าที่ขายดีอันดับ 1 คือ อาหารทะเลแปรรูป 
       
       ทั้งนี้ การคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้านคือหลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ และความเข้มแข็งของชุมชน หลักเกณฑ์ด้านการตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าคัดสรร จำนวน 69 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทอาหาร 20 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 2 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 27 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 15 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 5 ผลิตภัณฑ์ และหลังจากนี้จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังส่วนกลางเพื่อให้คะแนนระดับประเทศต่อไป

 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today