HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ประชุมสภาไตรภาคียางพาราที่ภูเก็ต

ประชุมสภาไตรภาคียางพาราที่ภูเก็ต ณ. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายยุทธพงษ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ของบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCo) โดยมีนาย GITA WIRJAWAN รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า ประเทศอินโดนีเซีย, นาย TAN SRI BERNARD DOMPOK รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพืชอุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งยังมีนายดำรง จิระสุทัศน์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับ การประชุมดังกล่าว เพื่อหารือและติดตามมาตรการรักษาเสถียรภาพยางของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย รวมถึงบูรณาการการทำงานของทั้ง 3 ประเทศ ในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ นอกจากนั้นยังมุ่งแสวงหาความร่วมมือและติดตามสถานการณ์ราคายางพารา รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ พร้อมพิจารณาแผนการดำเนินงานร่วมกันในอีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2564) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคียางพาราและบริษัทร่วมทุนยางฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติของอาเซียน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในระดับภูมิภาคด้วย

อย่างไรก็ตามนายยุทธพงษ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้มีข้อสรุปร่วมกันว่า กรณีที่มีการควบคุมโควต้าการส่งออกเป็นผลทำให้ราคายางพาราอยู่ได้ในระดับ ราคา 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพราะไม่เช่นนั้นราคาจะตกต่ำมากกว่านี้ นอกจากนี้ยังได้ข้อสรุปร่วมด้วยกันว่าเมื่อทั้งสามประเทศกลับไปแล้วจะไป ดำเนินการในเรื่องของการปลูกต้นยางพาราใหม่ทดแทนต้นยางพาราที่มีอยู่เดิม เพื่อเป็นการลดปริมาณซัพฟราย โดยแต่ละประเทศจะไปทำการศึกษาข้อมูลของบปริมาณตัวเลขการโค่นต้นยางพาราเก่า และปลูกใหม่ จากนั้นก็จะได้มาหารือร่วมกันอีกครั้ง และยังได้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้นำเสนอว่าควรจะมีการนำยางพารามาใช้ในการทำถนนแทนการใช้ยางแอสฟัสติกส์ ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงของประเทศไทยได้มีการศึกษาเรื่องนี้แล้ว และพบว่ามีความเป็นไปได้มาก จึงได้มีการตกลงร่วมกันว่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขณะเดียวกันทางประเทศมาเลเซียก็ได้เสนอว่าให้มีการนำไปใช้งานด้านอื่นๆ ด้วย เช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซียที่เห็นด้วยว่าการใช้ยางพาราจะเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีสีเขียว ลดปัญหาโลกร้อนได้ด้วย

“ส่วนกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในช่วง 10 ข้างหน้านั้น ได้มอบหมายให้ ITRC และบริษัทร่วมทุนยางฯ ไปศึกษาว่า ต้องการให้ยางพารามีระดับราคาเท่าใด และต้องใช้เม็ดเงินมากน้อยเพียงใดในการพยุงราคา รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น การควบคุมปริมาณการส่งออก เป็นต้น และให้นำผลการศึกษามารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งถัดไป ซึ่งประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ขณะเดียวกันได้มีมอบหมายให้ทำการศึกษาเรื่องการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราร่วม กันของ 3 ประเทศ”

นายยุทธพงษ์ ยังกล่าวด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการปลูกยางพารามา ร่วมสังเกตการณ์ประชุมด้วย คือ ลาว กัมพูชาและเวียดนาม พร้อมกันนี้ยังจะได้มีการประชุมหารือนอกรอบร่วมกันกับผู้แทนของทั้งสาม ประเทศด้วย เพื่อรับทราบแนวทางของการที่จะมาเข้าร่วมการเป็นสมาชิกสภาไตรภาคี และวัตถุประสงค์ของการเข้ามาร่วม

อย่างไรก็ตามนายยุทธพงษ์ กล่าวถึงการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของไทย ว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรนั้น นับตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยขณะนั้นราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท แต่ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 81-82 บาท จึงมองว่าแนวทางที่ดำเนินการในโครงการเสริมสร้างและรักษาเสถียรภาพราคาเดิน ทางมาถูกทางแล้ว และเชื่อว่าแนวโน้มราคายางพาราจะปรับขึ้น ส่วนราคาที่เหมาะสมส่วนตัวในฐานะรัฐมนตรีคิดว่าราคาน่าจะอยู่ที่เลข 3 หลัก จึงได้นำแนวทางและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้เพื่อให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีปัญหา เนื่องจากเราต้องพึ่งพาการส่งออกไปยังผู้บริโภครายใหญ่ เช่น จีน ญี่ปุ่น อียู เป็นต้น และประเทศเหล่านี้ก็มีปัญหาด้านแศรษฐกิจ ซึ่งหวังว่าหลังการเลือกตั้งประธานธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา และจีนมีผู้บริหารชุดใหม่แล้ว ซึ่งนำเสนอนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นเชื่อว่าแนวโน้มการใช้ยางพาราก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านนายดำรง จิระสุทัศน์  อธิบดี กรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมสภาไตรภาคียางพาราในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ในการร่วมมือหลายประเด็น อาทิ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง การจัดตั้งตลาดภูมิภาคของ 3 ประเทศ การขยายความร่วมมือกับประเทศผู้ใช้ยางและผู้ประกอบการยางล้อให้ใช้ยาง ธรรมชาติในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น การหาแนวทางจัดตั้งตลาดยางพาราของภูมิภาคอาเซียน และการจัดตั้งกองทุนยางพาราในแต่ละประเทศสมาชิก อีกทั้งยังมีการหารือประเด็นการขยายอุปสงค์ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

การประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพาราจะช่วยกระชับและเสริมสร้างความร่วมมือด้าน ยางพาราของมาเลเซียและไทยให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ขณะเดียวกันยังคาดว่า ผลการประชุมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง 3 ประเทศ ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการตลาด และเกษตร เพื่อพัฒนาความยั่งยืนของการประกอบอาชีพยางพาราแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ ซึ่งจะกระตุ้นให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสมและทำให้ราคายางมีเสถียรภาพ มากยิ่งขึ้น นายดำรงค์กล่าว


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today