HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต เผยปรับค่าแรง 300 ส่งผลระยะสั้น

ธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต เผยปรับค่าแรง 300 ส่งผลระยะสั้น ธุระกิจสามารถดำเนินการไปได้

นายภูริท มาศวงศา อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อภูเก็ต กล่าวถึงการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลว่า จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีผลกระทบบ้างเล็กน้อย เพราะว่าเป็นการเพิ่มราคาที่สูงขึ้นของกลุ่มแรงงานระดับล่าง โดยเมื่อปรับ 300 บาท ก็ทำให้ภาระผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ความยืดหยุ่นของธุรกิจโรงแรมก็จะมีการปรับตัวระยะหนึ่งใช้เวลา 3-6 เดือน ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ในเบื้องต้นผู้ประกอบการเองจะต้องแบกรับภาระตรงนี้ก่อน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจริง ๆ คงมีต่อผู้ประกอบการ SME จะต้องมีการปรับตัวให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น ในขณะที่สินค้าในตลาดไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ ส่วนต้นทุนทางเศรษฐกิจมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนไปกินกำไร ซึ่งรัฐบาลเองต้องให้การชะลอผลกระทบจุดนี้ โดยออกมาตรการใด ๆ ก็ตามให้มีผลทางบวก เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME โรงแรม ได้อยู่รอดไปได้ ในช่วงดังกล่าว

นายภูริท กล่าวต่ออีกว่า หากมองผลกระทบในระยะยาวในแง่ของธุรกิจแล้ว หากมีการปรับค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ โดยแต่ละพื้นที่มีสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบกับภูเก็ต ซึ่งภูเก็ตเองมีค่าครองชีพที่สูงมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ เมื่อค่าแรง 300 บาท ก็ทำให้แรงงานลื่นไหลไปยังจังหวัดที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าแน่นอน

ขณะที่นายสำราญ สินธุ์ทอง ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกล่าวว่า แรงงานขั้นต่ำของรัฐบาล 300 บาท ไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากปัจจุบันค่าแรงรวมถึงแรงงานช่างฝีมือขงสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดอยู่แล้ว ตลอดไปถึงแรงงานต่างชาติทั้งลาวและพม่า ก็มีการจ้างสูงกว่านี้ด้วยซ้ำ การปรับค่าแรงขั้นต่ำสามารถเสริมสร้างกระตุ้นภาคธุรกิจ ให้เกิดใช้จ่ายในชุมชน น่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today