HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

อบจ.ภูเก็ตจัดสรรงบ 12 ล้าน จ้างที่ปรึกษาวิจัยพัฒนาภาษาอังกฤษรับอาเซียน

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้บริหารและครู จ.ภูเก็ต ตั้งงบ 12 ล้าน จ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาวิจัย ประเมินผลการจัดทำโครงการพัฒนาภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ รับอาเซียน

     นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้บริหารและครูจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต
       
       ทั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นขอบเขตการดำเนินงาน การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดทำโครงการภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้บริหารและครู จังหวัดภูเก็ต และปรึกษาหารือแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดทำโครงการภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้บริหารและครู จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ข้อ 4.2 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลและพัฒนาระบบต่างๆ โดยกำหนดงบประมาณไว้ 12 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยตามโครงการภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้บริหารและครูจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อมาตรฐานสูงสุด 

       นายไพบูลย์กล่าวว่า จากการที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าในขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งยังไม่เพียงพอต่ออัตราจำนวนเด็ก แสดงให้เห็นว่าตอนนี้มีคนเข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ตพร้อมนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในจังหวัดภูเก็ตด้วยเป็นจำนวนมาก แต่ว่าการพัฒนาการศึกษาของเรานั้นยังตามไม่ทันความเจริญเติบโตของเมือง อีกทั้งคุณครูก็ยังไม่เพียงพอ โดยในปีที่ผ่านมาทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ให้งบประมาณปี 2556 จำนวน 40 กว่าล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลน
       
       อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเปิดประตูสู่อาเซียนจะมีชาวต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย ซึ่งปัจจุบันพยาบาลจากฟิลิปปินส์ รวมถึงคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษจากฟิลิปปินส์ก็เข้ามาบ้านเราเป็นจำนวนมาก ดังนั้น คิดว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรที่เราทำอย่างแท้จริง

 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today