HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Entertainment Book Best Seller

ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย

สำนักพิมพ์ :
ผู้เขียน : วาสนา นาน่วม
ราคา : 230.00 บาท บาท
ประเภท :
ประวัติศาสตร์
รายละเอียด : "ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย" เล่มนี้ ผู้เขียนใช้กลวิธีของนักข่าวในการเขียนบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งสำคัญนี้ ด้วยการ 'ล้วง ลึก แบบไม่ลับ' จากคำให้การของผู้ร่วมก่อการปฏิรูปในครั้งนี้แบบสดๆ ไล่เรียงเหตุการณ์ตลอด 505 วัน ตั้งแต่จุดกำเนิด จนถึงบทอวสานของการปฏิวัติปราสาททรายในครั้งนี้อย่างละเอียดทีเดียว ทำให้ข้อมูลหนักแน่น เพราะให้ทั้งภาพและอารมณ์ในน้ำเสียง เมื่อรวมกับการตัดต่อและลำดับเรื่องของผู้เขียนแล้ว ทำให้ข้อมูลที่ไม่ปะติดปะต่อกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมา ในท้ายเล่มผู้เขียนได้คาดการณ์เส้นทางการเมืองของนายทหารผู้นี้ไว้ว่าจะยังไม่จบลง และก็เป็นจริงตามนั้น เมื่อเขาผู้นั้นถูกเชิญมารับตำแหน่งนายกฯ จากการปฏิวัติ
Express Data
KSC Phuket
W Society
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today