HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Entertainment Book Best Seller

รู้เรื่องเก่า ปู่เล่าให้ฟัง

สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
ผู้เขียน : ส.โกศน
ราคา : 145 บาท
ประเภท :
ประวัติศาสตร์
รายละเอียด : เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเมืองไทยที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าจากห้องสมุด และหนังสือเก่าๆ หลายเล่ม ใช้เวลาในการรวบรวมนานพอสมควร และสอบถามผู้ใหญ่ในอดีตหลายๆ ท่าน หลังจากนั้นก็เรียบเรียงออกมาเป็นเนื้อหาตามที่ผู้เขียนสนใจ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวเกี่ยวกับสนามหลวง เสาชิงช้า ท่าเตียน สวนลุมหรือเรื่องของเสรีไทย เป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าติดตาม - หนังสือ book รู้เรื่องเก่า ปู่เล่าให้ฟัง
Express Data
KSC Phuket
W Society
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today