HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

รับสมัครค่ายปลดแอกลูกแหง่ รุ่น 2


ม.อ.ภูเก็ต รับสมัครค่ายปลดแอกลูกแหง่ รุ่น 2 วันที่ 27-29 มีนาคม 2551

 

     

การสร้างโอกาสการฝึกทักษะและได้เรียนรู้ประสบการณ์ การใช้และการช่วยเหลือตัวเองในสภาวะคับขัน ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีพประจำวัน การรู้จักดัดแปลงสิ่งของใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ หรือแม้กระทั่งการเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุที่ตัวเองต้องเผชิญปัญหาร้ายแรง เช่นไฟไหม้ ตกน้ำ การหนี-หลบภัย ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะ ในอันที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะเปิดศักราชใหม่ของการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศ การอยู่แบบเอาตัวรอดอย่างปลอดภัยและเหมาะสม เกิดทักษะการใช้วิจารณญาณ ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อนำตนเองให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้โดยตัวเอง ด้วยความร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นหมู่คณะ ภายใต้การดูแลของวิทยากรผู้รู้-ชำนาญ ในกิจกรรมที่กล่าวข้างต้น รวมถึงทีมผู้ช่วยวิทยากรที่มีความพร้อมในการจัดการดูแลอย่างทั่วถึงตลอด 3 วัน

ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม

วันที่ 27-29 มีนาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พักค้างคืนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร
วิทยากรผู้ชำนาญในด้านต่างๆ และวิทยากรในท้องถิ่น
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนประถมปลาย ( ป .4- ป .6) จำนวนจำกัด

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 076 -276402-4ข้อมูลจาก http://www.pcc.psu.ac.th/course/course_2551/childen/chillden.html

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today