HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้


ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต จัดแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง‘ต้มส้มภูเก็ต’ ในงาน‘เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต’ 19-28 มีนาคมนี้

 

     

จัดในงาน ขณะที่เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 มี.ค. นาย วัชรพงษ์ อนันตกูล รองนายกเทศมนตรีนคร ภูเก็ต นายจรัส แซ่ตัน ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต และนายเศรษฐพันธ์ พุทธานี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต ครั้งที่ 12 ประจำปี 2552” ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2552 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต มีแขกผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องร่วมในการแถลงข่าวด้วย

นายจรัส กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของโลก โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม โรงแรมที่พักที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในทุกๆด้าน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือความหลากหลาย ความอร่อยในรสชาติและความสะอาดของอาหาร ซึ่งทางภาครัฐก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารตลอดมา โดยมีการจัดทำโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และทางชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ก็ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวในทุกปี จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมหลักที่สำคัญประจำปีของชมรมฯ คือ การจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต” และก็เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสังคมมาโดยตลอดว่ากว่า 15 ปีของการก่อตั้งชมรมฯ การดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมฯนั้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยรวมเสมอมา

“เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต” นอกจากเพื่อการสนับสนุนนโยบายภาครัฐและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตแล้ว ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมฯ และผู้ประกอบการค้าอาหาร ได้นำเสนอและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไปที่แวะมาเยี่ยมชมและเที่ยวงานนี้ จะได้ลิ้มลองและสัมผัสความหลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติพร้อมความสะอาดของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตและจากทั่วทุกภูมิภาคของไทย ที่ทางชมรมฯ ได้คัดสรรและรวบรวมไว้ภายในงานเดียวกัน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นาย จรัส กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นและลิ้มลองของดี ของอร่อยของจังหวัดภูเก็ตและจากทั่วภูมิภาคของไทย เป็นการอำนวยสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกชมรม ในการกระตุ้นยอดขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า สนับสนุนโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกกับชมรม และระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการค้าอาหารด้วยกัน เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของชมรม และเพื่อสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน และการลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ โดยการลด ละ เลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมและพลาสติกของผู้ประกอบการภายในบริเวณงานตลอดระยะเวลา 10 คืน

ส่วนรูปแบบของการจัดงาน เป็นการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เต็มลานเวทีกลางสะพานหิน พร้อมด้วยโต๊ะและจำนวนที่นั่งกว่า 2,000 ที่นั่ง กิจกรรมความบันเทิงบนเวที ซึ่งประกอบด้วยการแสดงของนักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนกิจกรรมและการแสดงออกของเยาวชน การ แสดงดนตรีจากสถานบันเทิงต่างๆในจังหวัด และพบกับศิลปินดังอื่นๆ พร้อมกับความบันเทิงหลากหลายตลอดการจัดงาน ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สนใจเข้าเที่ยวชมงานไม่น้อยกว่า 2 แสนคน

ในขณะที่กิจกรรม ระหว่างงาน มีการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง“ต้มส้มภูเก็ต”การ จำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นที่ของภูเก็ต และของต่างจังหวัด การสาธิตการทำอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแสดงของวงดนตรีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และจากสถานบันเทิงต่างๆในภูเก็ต การแสดงของศิลปินดัง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย

ด้านนายวัชรพงษ์ กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนให้สมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว หรือสอดคล้องต่อนโยบาย โครงการอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย หรือ คลีนฟู้ด กู๊ดเทสต์ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำหรับการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต ครั้งที่ 12 ประจำปี 2552 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคมนี้ ที่บริเวณเวทีกลาง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมของชาวภูเก็ตที่สามารถผลิตอาหารและเครื่องดื่มรองรับ ความต้องการของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย นคร ภูเก็ตครั้งนี้ เน้นรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ โดยการลด ละ เลิก ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟม และพลาสติก ตลอดการจัดงาน 10 คืน ได้จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้บริการได้มากถึง 2,000 ที่นั่ง ควบคู่ไปกับการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแสดงบนเวทีด้วยข้อมูลจาก http://www.siangtai.com/TH/newspage1_detail.php?News_ID=21551

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today