HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป


เทศบาล นครภูเก็ต กำหนดจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2553อย่างยิ่งใหญ่ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสุขแก่เด็กและเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 9มกราคม 2553ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน

 

     

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่าตามที่เทศบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็กและเยาวชน โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสวันวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553เทศบาลนครภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพรศูนย์เยาวชน สะพานหิน เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมความพร้อมตนเอง ให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่ง กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงต่างๆ ,การจัดกิจกรรมต่างๆบนเวทีของโรงเรียน ใน สังกัดเทศบาล และชมรมผู้ปกครอง,การแจกของขวัญ,การแจกอาหาร ขนม ไอศครีม ผลไม้,การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัด,การเล่นเกมส์ แจกของขวัญจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วม,กิจกรรมฐานทำลูกโป่งตุ๊กตา, และมอบเกียรติบัตรให้เด็กดีเด่น

  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2553ที่นายกรัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ มอบไว้ว่า คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม  นั้น ขอให้เด็กและเยาวชนจดจำให้ขึ้นใจ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเล่าเรียน ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ต่อไปในอนาคตข้อมูลจาก www.phuketcity.go.th

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today