HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549


ราชพฤกษ์ 2549 – มหกรรมแห่งการเฉลิมฉลอง ประชาชนชาวไทย จะมีโอกาสได้ร่วมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวโรกาสมหามงคลถึง 2 วาระด้วยกัน คือ การเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

 

     

ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯและถวายความจงรักภักดี รัฐบาลไทยจึงมีมติจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นมหกรรมแห่งการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าใต้ร่มพระบารมี จะได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นงานมหกรรมพืชสวนที่สวยสดงดงามที่สุดงานหนึ่งของโลก และยังเป็นงานมหกรรมระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระมหากษัตริย์ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย การจัดงานครั้งนี้ จึงกำหนดจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยมุ่งเน้นการเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในด้านการเกษตรกรรม และโครงการในพระราชดำริ ซึ่งได้ทรงคิดค้นและก่อตั้ง เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทย

ราชพฤกษ์ 2549 – มอบความรักสู่มวลมนุษยชาติ
งาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จัดแสดงบนพื้นที่รวม 470 ไร่ เป็นงานที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) และ สำนักงานมหกรรมโลก (BIE) โดยจะมีการแสดง ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ กว่า 2,200 ชนิด จำนวนกว่า 2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก

กิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งภายในงาน ราชพฤกษ์ 2549 คือ การจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติฯและถวายความจงรักภักดี ด้วยการจัดสวน และการร่วมจัดแสดงกิจกรรมประเภทต่างๆ ภายในงาน

ด้วยการนำเสนอสาระสำคัญของการจัดงาน คือ การมอบความรักสู่มวลมนุษยชาติ ดังนั้น การจัดและตกแต่งสวนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ จึงมุ่งเน้นการสื่อสารให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติ และความรักที่ธรรมชาติมีต่อมวลมนุษย์ โดยเฉพาะพืชพรรณไม้ต่างๆ ที่ล้วนมีประโยชน์และคุณค่าต่อทุกชีวิต โดยให้ที่พักพิง คือ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้อาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต ให้เครื่องนุ่งห่ม คือ เส้นใยไหมหม่อนที่นำมาทอเป็นเสื้อผ้าที่สวยงาม และให้ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ดังนั้น มนุษย์ จึงควรตระหนักในความสำคัญของธรรมชาติ และตอบแทนธรรมชาติด้วยการดูแลรักษา ทะนุบำรุง และขยายพันธุ์ ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นๆ ไป

และความรักที่ธรรมชาติมีต่อมวลมนุษย์นี้ เปรียบได้ดังความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยทรงห่วงใยและก่อตั้งโครงการในพระราชดำริต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันปกแผ่ให้ความร่มเย็นแก่ทุกชีวิตใต้ร่มพระบารมี

ราชพฤกษ์ 2549 – เปิดโลกแห่งอารยธรรมอันล้ำค่า
ไม่เพียงเป็นงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่นำเสนอความหลากหลายของพรรณพืช ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร และเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการด้านพืชสวนที่ทันสมัยของโลกเท่านั้น แต่ราชพฤกษ์ 2549 ยังจะเป็นงานที่รวบรวมกิจกรรมการแสดงที่มีสาระประโยชน์ มีคุณค่า และแสดงถึงวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแต่ละท้องถิ่น แต่ละชาติ/ภาษาไว้อย่างครบครัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามล้ำค่าของดินแดนล้านนา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานหลายศตวรรษ

นอกจากนี้ผู้ชมงานยังจะมีได้พบกับการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากนานาชาติ ที่มิตรประเทศของไทยจากทั่วโลกร่วมนำเสนอตลอดระยะเวลาการจัดงาน

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จึงเป็นงานมหกรรมแห่งการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนชาวไทย ต้องไม่พลาดในการเข้าชม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองและเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลจาก >> http://www.royalfloraexpo.com/ข้อมูลจาก

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today