HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

CHRISTMAS


คำนี้ ตามความหมายชัดเจนดี คือ "มวลชนหรือประชาชน ผู้มีความเชื่อ ในพระคริสต์ ฝูงชน หรือสานุศิษย์ ของพระคริสต์ หรือที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ ว่า "มิสซาของพระคริสต์" ตามปฏิทิน ของ ศาสนาคริสต์ วันนี้ เป็น วันสมโภช วันพระราชสมภพ ของพระคริสต์เจ้า (25 ธันวาคม) เป็นวันสำคัญมาก ตามลำดับ ของวันทาง คริสต์ศาสนา ดังนี้ คือ วันอีสเตอร์ ( EASTER คือ วันสมโภชพระคริสต์เจ้า เสด็จสู่สวรรค์) วันเพนตาโคสท์ (Pentacost คือ วันสมโภช พระจิตเจ้า ) วันเอพิฟานี ( Epiphany คือ วันที่ 6 มกราคม ซึ่งเป็นวันพระคริสต์เจ้า แสดงองค์ ) และวันนี้ ซึ่งเป็นวันฉลองคล้ายวัน พระราชสมภพ ของพระเยซูคริสต์ อีกด้วย

 

     

         อย่างไรก็ตาม คงยังไม่เคยมีการฉลองวันนี้มา ก่อนคริสตศก 200 เป็นแน่ คงจะเริ่มมีการฉลองกัน อย่างจริงจัง ราวสตวรรษที่ 4 สาเหตุที่ เลือกวันนนี้ขึ้นมาเป็น วันฉลอง คงเป็นเพราะว่า เป็นวันที่ใกล้กับ วันที่พระเจ้าแสดงองค์ มากที่สุด นอกจากนี้ พวก คริสเตียน ทางตะวันตก ในสมัยแรกๆ ยังได้รวมการฉลองสมโภช การจุติ ของพระเยซูเจ้า (NATIVITY) เข้าไว้ในวันนี้ด้วย วันคริสต์มาส คือ วันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับเทศกาลเฉลิมฉลอง รื่นเริงต่างๆ ของ วัฒนธรรมเก่าแก่ โดยเฉพาะทางยุโรปตะวันตก อยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับ ในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่ฤดูหนาวหนาว ที่สุด เพราะดวงอาทิตย์ ตอนนี้ จะอยู่ไกล เสันศูนย์สูตร มากที่สุด ดังนั้นคริสต์มาส จึงเป็นวันเฉลิมฉลองรื่นเริง ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ในแถบนั้น เริ่มตั้งแต่ยุคกลาง เป็นต้นมา ในประเทศอังกฤษ หลังจากสมัยปฎิรูป ทางศาสนา ในยุโรป ในศตวรรษที่ 16 การยอมรับวันฉลองทางคริสตสมภพ ตามประเพณี กลับกลายเป็นปัญหาโต้แย้ง แสดงความแตกแยก ระหว่าง พวกแองกลิคันส์ (Anglicans Church of England) และพวกโปรเตสแต้นท์ (Protetants ) ดังนั้นการฉลองวันคริสต์มาสในประเทศสก๊อตและพวกแถบนิว อิงแลนด์ (New England) จึงถูกต่อต้านและไม่ได้รับการสนับสนุนจนกระทั่งในศตวรรษที่ 19 นี่เองจึงได้เริ่มมีกาเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายขึ้นอีก ซึ่งชาวอังกฤษโบราณ เรียกวันนี้ว่า Yule Log (Yule เป็นคำภาษาอังกฤษ หมายถึง Christmas ) ส่วนอาหารที่ขึ้นชื่อ เป็นประจำของงานฉลองนี้ ก็คือ หัวหมูป่า ห่าน ในอเมริกา ใช้ไก่งวง มีการประดับ ประดา ด้วยใบฮอลลี (Holly) ฮอร์ธอร์น (Hawthorn) หรือ สนเขียว และ ลูกสน (pine-cones) มิสซึมโทว (Midtletoe) และมีการร้องเพลง หมู่ประสานเสียง (Carols) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็นเทศกาล นักร้องอาสาสมัคร รวมกันเป็นหมู่ ๆ เดินร้องเพลงอวยพร ประสานเสียง ไปตามถนน และหยุดร้องตามบ้าน ต่าง ๆ ประเพณีเหล่านี้ ล้วนแต่เริ่มมี การฟื้นฟูเป็นครั้งแรก ในประเทศอังกฤษทั้งนั้น รวมทั้งการใช้ของขวัญ ในวันคริสต์มาส ก็เป็นประเพณีนิยม ของชาวอังกฤษ ก่อนเพื่อนอีกเช่นกัน ที่อื่น ๆ เขาให้ของขวัญกัน ในวันอื่น เช่น ในสเปน มีการให้ ของขวัญในวัน EPIPHANY (สมโภชพระจิตเจ้า ) เป็นต้น การส่งบัตรอวยพรคริสต์มาส เริ่มขึ้นในราว ๆ ค.ศ. 1846 ส่วนความคิดเรื่อง " ซันตาครอส" เริ่มแพร่หลาย ในนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ ศตวรรษที่ 19 นี้เอง สำหรับเรื่องของต้นคริต์มาสนั้น เป็นประเพณี ของชาวเยอรมัน ตั้งแต่สมัยยุคกลาง ต่อมาคณะนักบวช ฟรานซิสกัน (Franciscans) ได้เผยแพร่ ความศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อ ของฉากพระกุมาร ในพระอู่ ซึ่งเป็นเพียง รางหญ้าที่เมือง Betnleham จนเป็นที่แพร่หลาย และพิธีที่คุ้นเคย ซึ่งจะขาดเสียมิได้ ในประเพณีการฉลอง วันพระคริสตสมภพ ก็คือ การฉลองมิสซา ในเวลาเที่ยงคืน ของพวกโรมันคาทอลิก และโปรเตสแต้นท์ บางกลุ่ม
(source : Columbia Encyclopedia: vol.5, pp 1410-1411)

Christmas Carols (คริสต์มาส-แครอล) คือ เพลงรื่นเริง ที่ร้องในเทศกาลคริสต์มาส ด้วยภาษาท้องถิ่น แต่โบราณกาล คำว่า "คริสต์มาส แครอล" อาจจะหมายถึง บทประพันธ์ เนื้อเรื๋อง และทำนอง ของเพลงคริตส์มาส โดยเฉพาะต้นฉบับ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่งขึ้น ในศตสรรษที่ 15 ส่วนฉบับภาษาฝรั่งเศส ที่เรียกว่า "วิเรลาอิ" (VIRELAI) และฉบับ ภาษาอิตาเลียน ที่เรียกว่า "บาลาตตา" (BALLATTA) ก็มีความคล้ายคลึงมาก กับต้นฉบบับภาษาอังกฤษ ทั้งเนื้อเพลงที่ร้อง ตลอดจน ท่วมทำนอง ประสม ประสาน ของเสียงดนตรีของเพลง เหล่านี้ เป็นสัญลักษณ์ และสื่อความหมาย ที่ดีที่สุด ที่ทำให้ เราได้เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นอัจริยะ ทางเสียงเพลง ของศิลปินชาวอังกฤษ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ประกอบกับ ช่วงเวลา และฤดูกาลในขณะ ที่มีการฉลองคริตส์มาสนั้น ก็มีส่วนผลักดั นและบันดาลใจ ให้บรรดาศิลปิน และนักประพันธ์เหล่านี้ มีอารมณ์ และความคิด สร้างสรรค์ ในการประพันธ์ บทเพลง และคำร้องสรรเสรญ รื่นเริง ดังกล่าวขึ้นด้วย แม้ว่าในสมันนั้น จะเริ่มมีเพลงร้อง ฉลองเทศกาล อีสเตอร์ (EASTER คือ วันพระเจ้า เสด็จสู่สวรรค์) และเพลงฉลองรื่นเริง ต่าง ๆ ขึ้นแล้ว ก็ตามส่วนการร้องหมู่ ประสานเสียง ตอนเริ่มต้น ของแต่ละเพลง และการร้องรับซ้ำ เมื่อจบท่อนหนึ่ง ๆ นั้น แสดงให้เห็น รูปแบบบทประพันธ์ และทำนองเพลง ซึ่งได้รับการถ่ายทอด มาจากคำใน ภาษาฝรั่งเศสว่า (Carole) ซึ่งหมายถึง การเต้นระบำ รอบ ๆ เสา (Pole) ที่ประดับประดา สีต่าง ๆ และสายรุ้ง (เสมือนคนไทย รำวงรอบๆ เวทีที่มี ต้นเสาประดับไฟสี ต่าง ๆ ตรงกลาง) ฉะนั้นที่มา ของคำว่า "แค-โรล" ในภาษาอังกฤษ และภาษาทั่วโลก นิยมใช้ทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ อีกที จึงมีประวัติดังกล่าว ข้างต้น
(source : W.J. Phillip, Carols : Their Origin, Music and Connection with Mystery Plays. (1970) 1-15 )
Christmas Tree (คริสต์มาส-ทรี) คือ ต้นคริสต์มาส ( ต้นสนที่มี ใบเขียวตลอดปี ประดับ ด้วยหลอดไฟ หลากสี สายรุ้ง และสิ่งประดับ ต่าง ๆ เป็นต้น ) สำหรับชาวคริสเตียน ต้นไม้ และสิ่งประดับตกแต่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ ที่ทำให้เขาระลึก ถึงพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นต้นไม้ แห่งชีวิต และแสงสว่าง หรือดวงประทีป ของโลกมนุษย์ ประวัติการใช้ ต้นคริสต์มาส เป็นครั้งแรก เริ่มใน ประเทศเยอรมันตะวันตก เป็นการรวบรวมประเพณีและความเชื่อ สมัยโบราณเข้าด้วยกัน คือ ต้นไม้สวรรค์ (ตั้งแต่ศตวรรษที่ ประทีปคริสต์มาส ของโลกมนุษย์ ต้นไม้สววคนั้น มักประดิษฐ์ด้วยไม้สน (หรือไม้ใบเฟิร์น หรือไม้ใบเขียว) ประดับด้วย ผลแอปเปิ้ล เพื่อเป็นที่ระลึกถึง ผลแอปเปิ้ล ต้องห้าม ผลแรก ในหนังสือ ปฐมกาลข้อมูลจาก http://sunsite.au.ac.th/thailand/special_event/christmas/thaiver.html

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today