HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

สืบสานประเพณีนครภูเก็ตจัดใหญ่แห่เทียนพรรษา


วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะฤดูฝน ๓ เดือน ตามพระวินัยบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

 

     

วันเข้าพรรษา โดยทั่วไปกำหนดให้วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เรียกว่า วันเข้าพรรษาต้น หรือปุริมพรรษา ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเข้าพรรษา ในวัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในกรณีมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเข้าพรรษาได้ ก็เลื่อนไปเข้าพรรษา ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ก็ได้ โดยไปสิ้นสุดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เรียกว่า วันเข้าพรรษาหลัง หรือปัจฉิมพรรษา

นครภูเก็ตจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้ยั่งยืน เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 9 ก.ค.นี้ รถเทียนพรรษาของเทศบาลนครภูเก็ตและรถเทียนพรรษาของหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า นักเรียนและประชาชน ร่วม 20 ขบวนเคลื่อนออกจากหน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกอก อ้อมวงเวียนสุริยเดช เลี้ยวขวาเข้าถนนเยาวราชตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนดี บุกตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

จากนั้นนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีสม โภชเทียนพรรษา โดยมีนายสุนันท์ หลิมจานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ข้าราชการ นักเรียนและประชาชนร่วมสมโภชเทียนพรรษาพร้อมกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี อ.เมืองภูเก็ต
นางสาวสมใจกล่าวว่าจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ เพื่อส่งเสริมนโยบายอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติ และการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเทศ บาลนครภูเก็ตให้เป็นรูปธรรม และเพื่อเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของ ทุกปีเป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งแต่เดิมครั้งต้นพุทธ กาลยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจำพรรษา พระภิกษุจะจาริกไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อแสวงหาที่ที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญสมณธรรม แต่เมื่อถึงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่ชาวนาชาวไร่ปลูกข้าว และพืชผักของตนไว้ พระภิกษุที่จาริกไปก็เหยียบต้นข้าวและพืชไร่ได้รับความเสียหาย พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบจึงอนุญาตให้พระภิกษุอยู่ประจำที่เป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปพักค้างแรมที่อื่น เรียกว่าอยู่ในช่วงที่มีการเข้าพรรษา ซึ่งก่อนที่จะถึงช่วงระยะเวลานี้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะร่วมกันบำเพ็ญกุศล จัดเตรียมสิ่งของต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพรรษาของพระภิกษุขึ้นซึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนจัดให้มีขึ้นก็คือนำผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทั้งสิ่งจำเป็นไปถวายพระภิกษุ จัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน และนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ
สำหรับเทียนพรรษาที่นำไปถวายวัดต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาชุมชนต่างๆ ก็จะร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น และร่วมกันตก แต่งเทียนพรรษาให้สวยงาม ซึ่ง เชื่อกันว่าเมื่อได้กระทำแล้วจะทำให้เกิดอานิสงส์ บุญกุศล นำความสุขร่มเย็น ความสุขกาย สุขใจ นำความสว่างไสวมาสู่ตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นการสร้างความผูก พันในชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและหนังตะลุงคณะผู้พิพากษาวินิจ ตะลุงสากลและอื่นๆอีกมากมายข้อมูลจาก

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today