HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

ทน.ภูเก็ต จัดประกวดดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่ประทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี Happy Music Contest Season 2


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการประกวดดนตรี Happy Music Contest Season 2 ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 11-19 ปี ชิงโล่ประทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีโดยกำหนดประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2550 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ดนตรีเป็นสิ่งจรรโลงใจ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโรคเอดส์ ตลอดจนเยาวชนจะได้มีความรู้ และประสบการณ์อันจะนำไปใช้ในการดำรงชีพได้

 

     

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผย ว่า ตามที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดให้มีการประกวดดนตรี Happy Music Contest Season 1 ระดับมัธยมศึกษา เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีเยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และในปีนี้เพื่อเป็นการสานต่อโครงการดังกล่าว เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดให้การประกวดดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 ตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในชุมชนขึ้น เพื่อให้เยาวชน ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้มีเวทีสำหรับการแสดงออกและเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแสดงพลัง ของคนรุ่นใหม่ ตลอดจนมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การเป็นนักร้องอาชีพที่เยาวชนได้ วาดฝัน อีกทั้งจะได้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

สำหรับเยาวชนที่สนใจจะสมัครเข้าประกวดดนตรีเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยผู้สมัครจะต้องส่งเดโมวงก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้ที่สำนักงาน บริษัท มั่นคงมีเดีย จำกัด ชั้นลอย โรงแรมซิลเวอร์ ถนนกระ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7624-6535-6, 081-737-9335, 081-958-4466 โดยเดโมวงทั้งหมดที่ส่งเข้าแข่งขันจะถูกส่งไปยังโปรดิวเซอร์มืออาชีพที่กรุงเทพฯ เพื่อทำการคัดเลือกให้เหลือ 15 วง และจะประกาศผลเดโมวงที่ผ่านรอบคัดเลือกในวันที่ 3 มกราคม 2550

ส่วนในวันที่ 6-7 มกราคม 2550 จะเป็นการอบรมประสบการณ์อาชีพศิลปินและทักษะดนตรี จากนักร้องอาชีพ ที่ผ่านการออกอัลบั้มระดับประเทศมาแล้ว เพื่อเติมเต็มให้กับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกก่อนขึ้นเวทีออดิชั่น ณ ห้องประชุมศูนย์เยาวชนสะพานหิน และในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นการแข่งขันรอบออดิชั่น ณ ลานนวมินทร์ ซึ่งรอบนี้ทุกวงจะต้องทำการแสดงบนเวที โดยเพลงที่นำมาร้องต้องเป็นเพลงที่ส่งเดโมเข้าแข่งขันในรอบแรก และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกให้เหลือ 5 วง ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้น จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ที่ชนะการประกวดฯ จะได้รับรางวัล ดังนี้.- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับโล่ประทานในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัล 30,000.-บาท 20,000.-บาท และ 15,000.-บาทตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote อีก 2 รางวัล ๆ ละ 5,000.- บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประกวดดนตรีเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในชุมชนครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำในสิ่งที่ตนเองวาดฝัน อันจะนำไปสู่การลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและโรคเอดส์อีกด้วยข้อมูลจาก http://www.phuketcity.go.th/

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today