HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

eBook สื่อการเรียนการสอนยุคโลกาภิวัฒน์ กับ SIPA


เมื่อเทคโนโลยี และความเจริญด้านไอที กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา การเปิดรับโลกแห่งความทันสมัยและนำมาใช้อย่างสร้างสรรจึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ซึ่ง SIPA ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของ "eBook" สื่อการเรียนในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมีรายละเอียดการอบรม แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

 

     

Basic eBook

การอบรมเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะในการสร้าง eBook ขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2550 สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้าง eBook มาก่อน จำนวน 40 คน

ด่วน SIPA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร Basic eBook รุ่น 2
อบรมในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 12 – 13 และ 19 – 20 พฤษภาคม 2550 จำนวน 40 คน เท่านั้น

o หมดเขตรับสมัคร 25 เม.ย. 2550 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)
o ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 27 เม.ย.2550 ที่ www.sipaphuket.org

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Professional eBook
การอบรมเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะในการใช้เทคนิคทางด้าน Animation & Multimedia เพื่อให้ eBook มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จำนวน 42 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 – 27 พ.ค. 2550 สำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใดในการสร้าง eBook ในเบื้องต้นได้แล้ว จำนวน 40 คน

o หมดเขตรับสมัคร 10 พ.ค. 2550 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)
o ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 15 พ.ค. 2550 ที่ www.sipaphuket.org

ดาวน์โหลดใบสมัคร

* การอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
* ผู้สมัครจะต้องเตรียมหัวข้อ เนื้อหา และสื่อประกอบอื่น ๆ เพื่อการสร้าง eBook ในระหว่างการอบรมมาด้วย และหากสมัครมาเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 4 คน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน)

eBook Development

การมอบทุนสนับสนุนการสร้าง eBook ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้จริง จำนวน 10 ทุน ๆ ละ ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่มีทักษะสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ (ไม่จำกัดซอฟต์แวร์) โดยการเสนอแผนการจัดทำ eBook จะต้องมีเนื้อหาภายใต้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ การศึกษา การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งเรื่องที่เสนอต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต
o ผู้สมัครสามารถส่งแผนการทำ eBook ได้มากกว่า 1 หัวข้อ (แต่มีสิทธิ์ได้รับทุนเพียง 1 ทุน)
o หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 2550 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)
o ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอแผนงาน(ผ่านรอบแรก) 5 มิ.ย. 2550 ที่ www.sipaphuket.org
o ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงาน 19 มิ.ย. 2550 ที่ www.sipaphuket.org

ข้อมูลจาก http://www.sipaphuket.org/news/news_templates.jsp?NEWSID=727

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today