HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

มอ.ภูเก็ตจัดโครงการสานสัมพันธ์ฯ 5 วิทยาเขตเพื่อสร้างความเป็นสามัคคี-ส่งเสริมการท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ม.อ. ซึ่งเป็นอักษรย่อมาจากพระนาม “มหิดลอดุลยเดช” อันเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์

 

     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค มีเจตนาก่อตั้งที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูง เพื่อตอบสนองการพัฒนาในภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รับใช้ชุมชนชาวใต้ และพัฒนาประเทศชาติโดยตลอดมา ทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต จึงจัดกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา 5 วิทยาเขต ในวันที่ 25 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 10.00น.-21.00น. ณ ลานนวมินทร์ 72 เทศบาลนครภูเก็ต โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาในภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญ และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ

ภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาจาก 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง สุราษฎ์ธานี และ ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตรโดยตัวแทนนักศึกษาของแต่ละวิทยาเขต เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อมูลจาก http://www.phuket2phuket.com/p2plive/index.php?option=com_article&task=view&article_id=767

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today