HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

ภูเก็ตเตรียมพร้อมถวายดอกไม้จันทน์


จังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

     

จังหวัดภูเก็ตประชุมส่วนราชการเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ใน 3 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองภูเก็ตที่วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอถลางที่วัดพระทอง และอำเภอกะทู้ที่วัดอนุภาษกฤษฎารามหรือวัดเก็ตโฮ่ โดยเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ณ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมพิธี โดยให้ทุกฝ่ายประสานการทำงานในเรื่องของสถานที่ พิธีกรรม  การแสดงมหรสพ เพื่อให้งานถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ความคืบหน้าพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งได้มีการกำหนดวันถวายพระเพลิงพระศพแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 15.05 น. วันที่ 6 พ.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมในฐานะทรงเป็นประธานที่ปรึกษาด้วยเช่นกัน

โอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยทรงเน้นการถวายความสะดวกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลัก โดยสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระดำรัสตอนหนึ่งในการประชุมว่า ทำเพื่อถวายพระเกียรติ เพื่อถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จกรมหลวงฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง ถึงได้บอกว่าปลื้ม และยินดีที่ทุกคนให้ความสำคัญ และตระหนักในเรื่องนี้ การปฏิบัติงานนั้น ได้เห็นว่า มีการเตรียมการ หรือมีความพร้อมที่จะทำงานเป็นอย่างดีแล้ว สิ่งที่ต้องมาประชุมชี้แจงหรือปฏิบัตินั้น ก็เป็นรายละเอียดหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ หรืองานทางธุรการที่ต้องประสานกัน วางแผนด้วยเหตุ ด้วยผล โดย ลำดับความเร่งด่วน ตลอดจนห้วงเวลาต่างๆ ให้เหมาะสม เรามีพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อคราวงานพระบรม ศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าแล้ว และมีบทเรียน การทำอะไรต้องมีบทเรียน จากงานนั้นมา ข้อดี ข้อแก้ไข และอื่นๆ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีพระดำรัสอีกว่า วันเวลาผ่านมาก็ประมาณ 12 ปี มีอะไรต่างๆ ที่ต้องปรับให้เรียบร้อย อีกเรื่องหนึ่ง จากที่พูดแล้วก็คือ จะต้องถวายความสะดวกต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงสบายและสะดวกที่สุด ในการเสด็จพระราชดำเนิน เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งรัฐบาลและประชาชน แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นเรื่องใกล้พระองค์ ใกล้พระหฤทัย เพราะว่าภาษาชาวบ้านบอกว่า เป็นญาติผู้ใหญ่ ก็ต้องนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและผู้ที่ยังอยู่ เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านที่มารับผิดชอบก็เต็มไปด้วยความหวังดี ปรารถนาดี ข้าพเจ้าจึงไม่มีความหนักใจอะไร ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆ ทางธุรการหรือการปฏิบัตินั้น ก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆ ตกลง แต่ทำงานต้องรู้จุดมุ่งหมาย รู้ขั้นตอน รู้ภารกิจ และดำรงออฟเจคตีฟของมิชชั่นให้ได้ สำหรับข้าพเจ้ายินดีให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา ช่วยทำงานในสิ่งที่ท่านปรารถนา สมเด็จพระเทพฯทรงมีความชำนาญในเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานที่ปรึกษาและให้ข้อคิดว่า ควรตกลงกันให้เรียบร้อยว่า จะเอาวันอะไร อย่างไร เดิมทีที่คณะกรรมการไม่บอกวันไว้ตั้งแต่แรกนั้น เพราะเป็นการคิดแบบโบราณ ว่าโปรดเกล้าฯวันไหน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนด วันออกมาแล้ว จึงจะบอกว่าพระเมรุจะเสร็จในเดือนตุลาคม และคาดว่าจะพระราชทานเพลิงพระศพ ในเดือนพฤศจิกายน

นายสมัครกล่าวว่า แต่ทั้งสองพระองค์ ทรงมี พระราชดำรัสว่าไม่ได้ ต้องเลือกวันและให้ดูปฏิทิน เมื่อดูแล้วตนอยากจะทำให้เสร็จก่อนวันลอยกระทรง แต่สมเด็จพระเทพฯทรงเห็นว่า อยากให้เขาทำอะไรกันให้เสร็จก่อนไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐิน ลอยกระทง ซึ่งวันที่ 12 พ.ย.เป็นวันลอยกระทงเสร็จงานของประชาชน วันที่ 13 พ.ย.ก็จะเป็นวันทรงเครื่องทรง ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงเลือกวันที่ 14 พ.ย. เป็นวันออกพระเมรุวันแรก วันที่ 15 พ.ย.เป็นวันแห่พระศพ วันที่ 16 พ.ย. เป็นวันถวายพระเพลิงพระศพ ส่วนวันที่ 17-19 พ.ย. เป็นงานเกี่ยวกับพระอัฐิต่างๆ ซึ่งงานทั้งหมดมี 6 วัน เมื่อตกลงวันได้แล้วคณะกรรมการต่างๆ ก็รายงานการสร้างพระเมรุ การเตรียมการ การจราจร การทำหนังสือ ค่าใช้จ่ายในงานต่างๆ หลังจากนี้ก็จะทำงานกันต่อไป โดยกราบบังคมทูลว่า จะต้องทูลเชิญเสด็จอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปเวลาที่งานจัดเสร็จเรียบร้อย แต่ทรงมีพระราช ดำรัส ว่าเรื่องนี้น่าจะสำเร็จเรียบร้อย ถ้าเราเลือกเวลากำหนดอะไรเสร็จเรียบร้อย

กำหนดการพระราชพิธีถวายน้ำสรง-เส้นทางเคลื่อนพระศพ พระพี่นางฯ


          สำนักพระราชวังได้แจ้งกำหนดการพระราชพิธีในการถวายน้ำสรงพระศพให้แต่งกาย สุภาพชุดดำกำหนดเส้นทางเคลื่อนพระศพมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

           สำนักพระราชวังจัดเตรียมพื้นที่ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เผยจะมีการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลศิริราชช่วงบ่ายวันนี้ในเวลาประมาณ 15.00 น.
     
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พระบรมมหาราชวังในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมพื้นที่ในพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดการพระศพตามพระเกียรติสูงสุดตามพระราชประเพณี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวายมีกำหนด 100 วัน ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป
     
           ทั้งนี้ภายหลังมีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลศิริราช มายังพระบรมมหาราชวังในช่วงบ่ายวันนี้ในเวลาประมาณ 15.00 น.แล้ว ในเวลาประมาณ 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการสรงน้ำพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ก่อนจะประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในการสวดพระอภิธรรมพระศพต่อไป
     
           สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมา ร่วมถวายน้ำสรงพระศพ ที่ศาลาดุสิดาลัย ซึ่งทางสำนักพระราชวัง ได้เปิดให้เดินทางเข้ามาตั้งแต่เวลา 13.00 น. ไปจนถึงเวลา 16.00 น. โดยให้เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี พร้อมทั้งแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ
     
           ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น ยังสามารถเดินทางเข้ามาได้ โดยขอให้เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และประตูสวัสดิโสภาเท่านั้น

           ด้านพล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวถึงการเตรียมเส้นทางเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ออกจากโรงพยาบาลศิริราชช่วงบ่ายวันที่ 2 ม.ค.นี้ ว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมเส้นทางเคลื่อนขบวนพระศพ โดยจะใช้เส้นทางถนนอรุณอัมรินทร์ ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาราช ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นจะเคลื่อนพระศพเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาภิรมย์

           พล.ต.ท.อัศวิน กล่าวต่อว่า พระศพจะประดิษฐานที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยประชาชนสามารถเข้าถวายน้ำทรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ศาลาสหไทยสมาคม พระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ ประชาชนสามารถรอรับขบวนพระศพได้ตลอดเส้นทาง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอยอำนวยความสะดวกให้

           พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล รอง ผบช.น. ระบุ บช.น. ได้จัดเตรียมเส้นทาง การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพระราชพิธีเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สำนักพระราชวังจะมีการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลศิริราช ในเวลาประมาณ 14.00 น. มาประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยการเคลื่อนขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลศิริราช จะใช้เส้นทางข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาราช เข้าทางประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง โดยตลอดเส้นทางที่เคลื่อนขบวนผ่านนั้น ได้สนธิกำลังตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจร โครงการพระราชดำริ และพื้นที่ ทั้งสิ้นกว่า 800 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัย ซึ่งเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านจะมีการปิดจราจรชั่วคราว สำหรับประชาชนที่จะเฝ้ารับเสด็จ และร่วมถวายความอาลัย ในระหว่างที่ขบวนเคลื่อนผ่านนั้น ขอให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ และร่วมถวายความอาลัยอย่างสงบ

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมายกำหนดการพระราชพิธีสรงน้ำพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 มกราคม มีดังนี้

           เวลา 14.20 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ ออกจากวังศุโขทัย โดยจะเสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราช ในเวลาประมาณ 14.30 น.
           เวลา 15.00 น. เริ่มเคลื่อนย้ายพระศพ
           เวลา 15.15 น.เคลื่อนย้ายพระศพถึงพระที่นั่งพิมานรัตยา เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูเทวาภิรมย์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมรับเสด็จพระศพ
           เวลา 15.45 น. อัญเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งเพื่อเตรียมพิธีสรงน้ำพระศพ
           เวลา 16.00 น. พระบรมวงศ์จะเสด็จฯ เข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยา
           เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมมหาราชวัง จะเสด็จฯ ถึงพระบรมมหาราชวัง

ข้อมูลจาก เสียงใต้ , หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , เว็บไซต์กระปุก

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today