HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

ภูเก็ตจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองธงสัญลักษณ์ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในกิจกรรมการรับมอบธงสัญลักษณ์ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันโดย ดร. รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานจัดโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี” ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นผู้รับมอบธงจากนายพรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 9 อุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน ชมรม ชุมชนประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

 

     

ดร. รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางจ้าเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมนำให้คนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ของประชาชนชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม ได้จัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ขึ้น โดยมีกิจกรรมการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ของประชาชน โดยการนำของผู้นำในแต่ละภาคประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึงธันวาคม 2551 รวม 116 วัน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ ฮินดู และการรับ-ส่งมอบธงโดย ดร. รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับจากนายพรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 9 อุบลราชธานี และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลจาก http://www.phuket.go.th/image_Governer/NEWS/1P/51-11-10.htm

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today