HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

ภูเก็ตจัดโครงการ “วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน”


จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน” เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนาพร้อมสนองนโยบายรัฐตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หลังพบประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามกฏหมายยังคงมีการนำเหล้าเข้าไปขายและดื่นในเขตวัดอยู่

 

     

ที่ศาลาการเปรียญวัดเทพวราราม (วัดม่าหนิก) อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน” โดยมี นายเกรียงศักดิ์ จินาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พระครูสุนทรปริยัติธาดา เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เจ้าคณะตำบลทุกตำบลเข้าร่วม

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ได้มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เหตุผลเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ โดยมีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเขตห้ามดื่มและซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31

แต่ปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมีการบังคับใช้แล้ว ยังคงนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มและซื้อขายในเขตวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีงานต่างๆ ภายในวัดอาทิ งานบวช งานศพ เจ้าภาพและญาติจะนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มภายในวัดไม่ได้อีกแล้ว โดยมาตรา 31 ห้ามมิให้มีการดื่ม มาตรา 39 ห้ามมิให้มีการขาย หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน” ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552 ตลอดจนเพื่อให้วัดทุกวัดเป็นวัดปลอดอบายมุขในการจัดพิธีกรรม อีกทั้งเพื่อสร้างวิถีชีวิตใหม่ดำรงรักษาไว้ในสิ่งที่ดีงาม และเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต ร่วมใจกันรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดเหล้าและการพนัน เทิดไท้องค์ราชัน 82 พรรษา

ข้อมูลจาก http://89powerzone.fm/news/news_detail.php?id=17433

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today