HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

ท้องถิ่นภูเก็ต‘อุปสมบท’ภาคฤดูร้อน


ท้องถิ่นหลายแห่งในภูเก็ตเชิญร่วมอุปสมบทภาคฤดูร้อน ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ประเทศชาติได้พัฒนาพร้อมกับ ความเจริญของเทคโนโลยีอย่างไร้พรม แดนส่งผลให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และมักมองเห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางด้านจิตใจ ละเลยคุณธรรมและจริยธรรมที่มนุษย์พึงควรปฏิบัติและยึดถือส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด ความรุนแรง ความกตัญญูและขาดวินัยต่อตนเองและสังคม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย

 

     

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งอบต. เทศบาล ได้ร่วมกับวัดและหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง กำหนดจัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อนประจำปี 2552 ขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะส่งเสริมสร้างเสริมให้เยาวชนตระหนักและซึมซับสิ่งดีงามของหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่จะนำพาเยาวชนสู่แนวทางคุณธรรมและ    จริยธรรมที่ถูกต้องต่อไป

โดยในส่วนของเทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับ วัด เทพนิมิตรรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มีนาคม 2552
  
ในขณะที่ อบต.สาคู ได้จัดอุปสมบทภาคฤดูร้อน ขึ้นเช่นเดียวกัน โดยกำหนด 100 รูป ระหว่างวันที่ 2-29 เมษายน 2552 เริ่มรับสมัครวันที่         1-27 มีนาคม 2552 รายละเอียดการสมัครได้ที่วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)และส่วนการศึกษาฯโทร 076205328 ในการอุปสมบทครั้งนี้ทางองค์ การบริหารส่วนตำบลสาคู และทางวัดมงคลวราราม(วัดในยาง) จะจัดเตรียมผ้าไตรสิ่งของที่บรรพชาอุปสมบทให้ทั้งหมด
ส่วนอบต.ฉลองร่วมกับอบจ.ภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ตและวัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ขอเชิญ พ่อ แม่ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2552  กำหนด ประกอบพิธี วันที่ 6 เมษายน 2552 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กองการศึกษาฯ โทร 0-7628-2255 ต่อ 101

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมะและหลักธรรมเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ข้อมูลจาก http://www.siangtai.com/TH/newspage1_detail.php?News_ID=21475

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today