HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

เทศบาลนครภูเก็ตจัด Big Cleaning Day รักษาสิ่งแวดล้อมสะพานหิน


เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการ “Big Cleaning Day” ที่สะพานหิน หวังทำให้พื้นที่สะพานหิน ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนของคนเมืองภูเก็ตสะอาดและสวยงาม

 

     

นายวัชรพงษ์ อนันตกูล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรม Phuket Big Cleaning Day เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และสถานที่สาธารณะ
       
       ทั้งนี้ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 นั้นในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์การรักษาความสะอาด รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จึงกำหนดจัดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรม : พื้นที่สะพานหินปลอดฝุ่นและขยะโดยร่วมกับประชาชนทำความสะอาดเก็บขยะ พื้นที่สาธารณะสะพานหินขึ้นในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 10.45-12.00 น.
       
       ในการกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก เทศบาลนครภูเก็ต ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน โครงการ “เลในเมือง” ซึ่งมีจุดประสงค์ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดของเมืองโดยมีสวนสาธารณะ ที่มีทิวทัศน์สวยงามไว้รองรับให้ประชาชนได้ใช้เวลาในการออกกำลังกายและพักผ่อนร่วมกับสมาชิกในบ้าน เพื่อสร้างสายใยรักในครอบครัว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันหยุดราชการ และพบว่าเมื่อในพื้นที่ดังกล่าวมีขยะมูลฝอยมากในแต่ละวัน ทำให้เกิดความสกปรก ขาดความสวยงาม
       
       ดังนั้น เทศบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ จึงเลือกพื้นที่ดังกล่าวจัดกิจกรรม Big Cleanning Day โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนได้มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สวนสาธารณะ ซึ่งเป็นสมบัติของทุกคนที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
       
       รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day จะเริ่มดำเนินการในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 10.45-12.00 น.โดยมีการแบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรม ประกอบด้วย รถขยะ กวาดรวบรวมขยะ เก็บขยะริมเลทั้งถนนและสวนสาธารณะริมคลองบางใหญ่ ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ พาลูกหลานร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับเทศบาลในวันและเวลาดังกล่าว

ข้อมูลจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000023882&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today