HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

แสดงสินค้าฮาลาลภูเก็ต สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)”


งาน IMT-GT Phuket Halal Expo หรืองาน “แสดงสินค้าฮาลาลภูเก็ต สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค.52 ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน

 

     

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต เปิดเผยว่า อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 4 ล้านบาท ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “World of Halal Science, Industry & Business International Conference 2009” หรือ “WHASIB 2009” ในวันที่ 1-3 พ.ค.52 ที่โรงแรม Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa กับงาน IMT-GT Phuket Halal Expo หรืองาน “แสดงสินค้าฮาลาลภูเก็ต สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค.52 ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน
       
       การจัดงานสัมมนาและแสดงสินค้าดังกล่าวจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน พร้อมผลักดันพื้นที่โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย IMT-GT ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยได้เข้าร่วมอย่างสมบูรณ์แล้ว
       
       นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่จะมาร่วมงานซึ่งได้มีการตอบรับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการออกเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้เอง และการเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นขอเครื่องหมายฮาลาลในราคาที่ไม่สูงนัก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางหรือฮับท่องเที่ยวฮาลาล ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะจากกลุ่มตะวันออกกลางซึ่งจะเดินทางเข้ามามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสถานประกอบการประเภทโรงแรมที่พักได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลมีเพียงประมาณ 5 รายเท่านั้น แต่ในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้น
       
       ด้าน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานดังกล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ World of Halal Science, Industry & Business International Conference 2009 หรือ WHASIB 2009 ซึ่งจัดที่โรงแรม Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa จะเน้นอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาลของประเทศไทยที่มีศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ โดยมีสโลแกนของงานว่า Halal Science-Thailand Signature
       
       โดยมีการเชิญนักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรม นักธุรกิจฮาลาลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วม พร้อมทั้งจะมีการลงนามความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา-แคนาดา-แอฟริกาใต้-อินโดนีเซีย-ตุรกี โดยมีประเทศไทยเป็นแกน นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนานักธุรกิจฮาลาลในพื้นที่อันดามัน”
       
       ในส่วนของงาน IMT-GT Phuket Halal Expo หรืองานแสดงสินค้าฮาลาลภูเก็ต สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย จัดขึ้นเพื่อผลักดันจังหวัดภูเก็ตขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาลและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมไทยมุสลิมควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างให้เป็นเขตอุตสาหกรรมฮาลาล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
        
       1.Halal Expo ซึ่งมีการจัดบูธแสดงสินค้าประมาณ 300 บูท แบ่งเป็นส่วนของจังหวัดภูเก็ต ส่วนของ ศอ.บต. ส่วนของสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม ส่วนของธุรกิจจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และส่วนของหน่วยงานสนับสนุน
       
       ส่วนที่ 2 การตลาดภิวัฒน์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Business Matching) เพื่อเป็นสื่อกลางการเจรจาธุรกิจฮาลาล

        
       และส่วนที่ 3 งานลานวิถีวัฒนธรรมไทยมุสลิมมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมุสลิมทั้งของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่เรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการแต่งกาย เสื้อผ้า อาหาร การแสดง การต่อสู้ป้องกันตัว งานรื่นเริง โดยจัดที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2552

ข้อมูลจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000045449&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today