HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

ททท.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์หรรษา...ลั้นลาเด็กๆ”


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จัดโครงการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติปี2553 “มหัศจรรย์หรรษา...ลั้นลาเด็กๆ” ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยนำเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และพังงาเดินทางทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

     


                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานภูเก็ต  จัดโครงการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติปี2553 “มหัศจรรย์หรรษา...ลั้นลาเด็กๆ” ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต     โดยนำเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และพังงาเดินทางทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดภูเก็ต   เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
              ททท.สำนักงานภูเก็ต  จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม  รู้จักการ เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและการปฏิบัติตนเพื่อระวังภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเช่น   ภัยสึนามิ  โดยนำนักเรียนจากจังหวัดภูเก็ต และพังงาจำนวน 64  คน  ร่วมเดินทางทัศนศึกษาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  ในภาคเช้าเริ่มด้วยช่วงเวลาแห่งภูมิปัญญาหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ภูเก็ต  ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง   ร่วมกันย้อนอดีตเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตและชาวเลในสมัยก่อนและย้อนรอยประวัติศาสตร์ภูเก็ตจากเหตุการณ์จำลองศึกถลาง  จากนั้นเปิดโลกใต้น้ำสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  Phuket  Aquarium  สถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำแสนสวยงามและแปลกตากว่า  100  ชนิดที่มีแหล่งอาศัยในบริเวณน่านน้ำแถบทะเลอันดามัน  ภาคบ่ายนำนักเรียนตื่นตาตื่นใจกับศูนย์การค้า  “ จังซีลอน”  อาณาจักรช็อบปิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ณ  หาดป่าตองแหล่งรวมความบันเทิงและกิจกรรมสนุกสนาน  ตบท้ายด้วยชมโชว์สุดอลังการที่ภูเก็ตแฟนตาซี มหัศจรรย์บันเทิงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงาม โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงด้านการบันเทิงที่ทันสมัย แสงสีเสียง  นอกจากนี้เยาวชนได้เรียนรู้วิชานอกห้องเรียนจากการท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้มีจิตสำนึกการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี
    นางบังอรรัตน์     ชินะประยูร   ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     สำนักงานภูเก็ต  กล่าวว่า   โครงการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าในเทศกาลวันเด็กปี 2553 นี้คาดหวังว่าเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตและพังงาจะได้เกิดการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรู้ค่ารักษาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน  ส่งผลดีต่อการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
กำหนดการ
โครงการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าในเทศกาลวันเด็กปี 2553 “มหัศจรรย์หรรษา...ลั๊นลาเด็กๆ”
ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2553
............................................
วันที่ 9 มกราคม 2553
ภาคเช้า ตอนปฐมบทแห่งภูมิปัญญา หน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ภูเก็ต
06.30 น.    คณะเยาวชนจากโรงเรียนบ้านสามช่องพร้อมกันที่สนามฟุตบอล
07.30 น.    คณะเยาวชนจากโรงเรียนท่าฉัตรไชยพร้อมกันที่สนามฟุตบอล
07.50 น.    คณะพร้อมกันที่ประตูเมืองภูเก็ต
08.00 น.    ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ตกล่าวเปิดโครงการ /ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก
08.30 น.    ออกเดินทางโดยให้เด็กภูเก็ตจูงมือเด็กพังงาขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง
09.15 น.    เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ร่วมกันกันย้อนอดีตเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตและชาวเลในสมัยก่อน และสำรวจประวัติศาสตร์เหตุการณ์ศึกถลาง
10.00 น.    ออกเดินทางไปยังสถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Phuket Aquarium แหลมพันวา
10.30 น.    เดินทางถึงสถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ร่วมเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลนานาชนิด
11.30 น.    ออกเดินทางไปยังอุทยานอาหารไทนาน
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ อุทยานอาหารไทนาน
ภาคบ่าย ตอน:มหัศจรรย์หรรษา...ลั๊นลาเด็กๆ
13.00 น.    เข้าที่พักวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต สะพานหิน/พักผ่อนตามอัธยาศัย/ร่วมเล่นกิจกรรมรับของขวัญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
14.00 น.    แวะสักการะศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย พร้อมลุ้นรับรางวัลจักรยานในงานวันเด็กที่ศาลเจ้า
15.00 น.    มุ่งหน้าสู่ศูนย์การค้า “ จังซีลอน” อาณาจักรช๊อบปิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ หาดป่าตองที่รวมแห่งความบันเทิงและกิจกรรมสนุกสนานซึ่งเตรียมไว้ให้กับทุกคน
17.30 น.    ออกเดินทางไปศึกษาป้ายเส้นทางเตือนภัยสึนามิและอนุสรณ์รำลึกบริเวณหาดป่าตอง
18.00 น.    ออกเดินทางไปยังภูเก็ตแฟนตาซี
20.45 น.    ชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี มหัศจรรย์บันเทิงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงาม โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงด้านการบันเทิงที่ทันสมัย แสงสีเสียง
22.30 น.    เดินทางเข้าที่พักวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
วันที่ 10 มกราคม 2553
08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า/เก็บสัมภาระ
08.30 น.    เดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลจาก www.tourismthailand.org/phuket

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today