HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

อบรมไกด์รุ่นเยาว์รับฤดูกาลท่องเที่ยว


เทศบาลนครภูเก็ตอบรมไกด์รุ่นเยาว์รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว เทศบาลนครภูเก็ต โดยงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด เทศบาล เตรียมจัดโครงการอบรมไกด์ท้องถิ่นให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มพูนพื้นฐานพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจในการต้อนรับผู้มาเยือน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2549 ระหว่างเวลา 08.00-19.00 น. ณ โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า

 

     

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศ มนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่างานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลจะจัดการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ภายใต้โครงการอบรมไกด์ ท้องถิ่น ประจำปี 2549 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการท่องเที่ยวและมีความเข้าใจในการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต การฝึกฝนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารกับการท่องเที่ยว และการปลูกจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเมืองท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก มีความสวยงามด้านธรรมชาติ ทั้งทะเล หมู่เกาะและประวัติศาสตร์ รวมถึงเอกลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เก่าแก่ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคใต้ เขต 4 ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ประกอบด้วย หัวข้อ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” “รู้จักภูเก็ตบ้านเรา”และ         “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของมัคคุเทศก์” ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวแก่เด็กนักเรียนครั้งนี้ จะทำให้เด็กมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตเกิดความประทับใจ และเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้ง อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป


ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์เสียงใต้

ข้อมูลจาก

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today