HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

โครงการ แข่งขันร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สร้างความสุข ความรื่นรมย์ให้แก่มนุษย์ ทั้งในลักษณะส่วนตัวและสังคม ขงจื๊อ นักปราชญ์ของจีน กล่าวไว้ว่า “ดนตรีเป็นศิลปะที่สร้างความสามัคคีให้แก่มวลมนุษย์” หมายถึง ดนตรีสามารถสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพให้แก่สังคมในทุกๆวงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งมาครบรอบ35ปี พัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบัน สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่าน เล่าสืบต่อกันมา และยังสามารถเรียนรู้ได้จากบทเพลงของมหาวิทยาลัยฯ การศึกษาหรือการเรียนรู้จากบทเพลง นอกจากจะได้รู้เรื่องราวต่างๆแล้วยังทำให้เกิดสุนทรียภาพจากบทเพลงด้วย ดังนั้นทางโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเสนอโครงการ “แข่งขันร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฉลองครบรอบ35ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

 

     

รายละเอียดการแข่งขัน

1. เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2549
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
         เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งภาคปกติ ภาค กศบป. นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาโครงการพิเศษ เช่น รปบ.(การปกครองส่วนท้องถิ่น)
3. การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ
          3.1 รอบคัดเลือก วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2549 ณ ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขับร้อง1เพลง คือ เพลงมหาวิทยาลัยแห่งศรัทธา จำนวน1เที่ยว(ไม่มีย้อน) โดยคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ10คน
          3.2 รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2549 ณ โรงละครอาคารนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขับร้อง 2 เพลง
          - เพลงบังคับ เพลง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (เวอร์ชั่น ช้า)
          - เพลงเลือก ให้เลือก 1 ใน 2 เพลง คือ
                              1.เพลงมหาวิทยาลัยแห่งศรัทธา
                              2.เพลงดวงใจแสดดำเหนือกาลเวลา

4. การประกวด ให้ใช้ Backing Track ของคณะผู้จัดทำ โดยสามารถลด-เพิ่มคีย์ได้ (Backing Track หรือ เพลงต้นฉบับ สามารถดาว์นโหลดได้ จากเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ)

5. คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 5 ท่าน มาจาก
           รอบคัดเลือก   อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
           รอบชิงชนะเลิศ
           1. อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2 ท่าน
           2. อาจารย์จากคณะอื่นๆ จำนวน 2 ท่าน
           3. ผศ. อาภรณ์ ชวนุตม์
6. หลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนน
           หลักเกณฑ์ 70 คะแนน คณะกรรมการพิจารณาจาก
           1. น้ำเสียง ความไพเราะของการขับร้อง 20 คะแนน
           2. ความถูกต้องตามท่วงทำนองและจังหวะ 20 คะแนน
           3. อักขระ การออกเสียงตามลักษณะบทเพลง 10 คะแนน
           4. ลีลาท่าทาง การแต่งกาย ความเหมาะสมกับบทเพลง 10 คะแนน
           5. คะแนนจากการมหาชน โดยผู้ชมร่วมโหวตผ่านทางเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ(โดยคิดเป็น10%) เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

7. รางวัล แบ่งออกเป็น
           - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           - รองชนะเลิศ อันดับ1 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           - รองชนะเลิศอันดับ2 1รางวัล เงินรางวัล1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           - รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

8.ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่ในการแข่งขัน
          รอบคัดเลือก วันที่ 6 ธันวาคม 2549 ณ ห้องปฏิบัติการดนตรี
          รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 ธันวาคม 2549 ณ โรงละครอาคารนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

9.การรับสมัคร
         สามารถสมัครได้ 2 วิธี คือ
         1. สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
         2. สมัครผ่านทางทางเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ  
www.pkru.ac.th/music_contend
* เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2549

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถดาว์นโหลดเพลงที่ใช้ในการแข่งขันได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ

เนื้อร้องเพลงต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เพลง : ดวงใจแสดดำ... เหนือกาลเวลา
คำร้อง : ธานินทร์ เคนโพธิ์
ทำนอง : อริยะ นาคเกิด
เค้าโครงเรื่อง : อ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ
เรียบเรียงเสียงประสาน : ประสม เกตุภรณ์
ขับร้อง : ปาริชาติ จิตรศาลา

     ความผูกพันเรียกร้อง ให้ก้าวคืนกลับเยี่ยมเยือน ที่ที่เป็นเสมือน รากฐานของความก้าวไกล กวาดตามองแคแสดที่พลิ้วลม ถูกอารมณ์ของความคิดถึงพัดพาให้ใจลอยไป สู่โลกวันวานของเรา
วงเวียนภิรมย์รัตน์ ที่เช้าเย็นเคยเที่ยววน กลับมาเยือนอีกหน เพื่อว่ายเวียนความผูกพัน ผ่านตึกเรียนที่มีต้นไม้งาม โอบประคองบังไอแดดร้อนหวนคิดถึงครูอาจารย์ ที่ท่านเคยดูแลเรา
     *เมธินีงดงามและอบอุ่นดังเคย วีรนุชร่มเย็นไม่เคยเปลี่ยนแปรไป บุษกรเหมือนเดิมพักผ่อนแอบอิงใจ แข็งแกร่งเกินใคร บ้านทานตะวัน สู่โรงยิมอีกครั้ง แว่วเสียงความสามัคคี เราเคยเชียร์ตรงนี้ เคยมอบน้ำใจให้กัน สูดกลิ่นไอเดิมๆให้ชื่นใจ นานแค่ไหนไม่ลืม ขุมเหมืองที่เป็นอ้อมกอดวันวาน อุ่นหัวใจเกินบรรยาย
     แสดดำยังคงเป็นสถาบัน ที่สร้างสรรค์และคอยหล่อหลอมหัวใจทุกดวงรวมกัน อยู่เหนือซึ่งกาลเวลาเพลง : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คำร้อง : ผศ.อาภรณ์ ชวนุตม์
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
ขับร้อง : หมู่ / วงChorus

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดุจดังเพชรเรืองรุ่งรังสี ทรงภูมิธรรมล้ำค่าสามัคคี มั่นภักดีเทิดองค์ราชัน บริการชนทั้งผองในท้องถิ่น ศาสนาทั้งสิ้นสมานฉันท์ รวมพลังร่วมจิตมิตรสัมพันธ์ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็น
     นักศึกษามุ่งฝึกฝนค้นคว้า แสวงหาองค์ความรู้สู้ยากเข็ญ ช่วยสร้างชาติสร้างตนพ้นลำเค็ญ บ้างดีเด่นยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน การงานหนักก็เอาเบาก็สู้ มุ่งไปสู่ศักดิ์ศรีมีทรัพย์สิน แต่งกายงามสง่าทรงดั่งหงส์บิน มีวินัยพร้อมสิ้นน่าศรัทธา พวกเราร่วมแรงร่วมใจ รักษาความเป็นไทยให้สูงค่า ทั้งแผ่นดินแผ่นน้ำและแผ่นฟ้า ผืนป่ารักษาให้ยืนยง
     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างความสำเร็จมั่นคง ศิษย์มีคุณธรรมดำรง ยิ่งยงยึดมั่นกตัญญูเพลง : มหาวิทยาลัยแห่งศรัทธา ( ฉบับเต็ม )
คำร้อง : ธานินทร์ เคนโพธิ์
ทำนอง : โดม ทิวทอง
เค้าโครงเรื่อง : อ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ
เรียบเรียงเสียงประสาน : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
ขับร้อง : ปาริชาติ จิตรศาลา

     แหล่งการศึกษาแห่งนี้ เกียรติศักดิ์ศรีก้องไกล เมื่อมองย้อนกลับไป นั้นมีที่มา เริ่มต้นจากการสร้างครู สร้างคนเพื่อการศึกษา รวมศรัทธา คำว่าครู
     เมื่อแคแสดน้อยผลิบาน แตกขยายก้านใบ เติบโตงามแผ่ไปเหมือนดังความรู้ ให้การศึกษาหลากหลาย สมนามที่เราเชิดชู ราชภัฏ จะก้าวไกล
     * และมาจนถึงวันนี้ เรายังสืบสานศรัทธา จนเติบกล้าเป็น มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ตเรา พัฒนาเพื่อท้องถิ่นไทย ทุ่มเทกายใจ เพื่อทำในสิ่งที่ดีดี แก่สังคม (เพื่อให้ชุมชน แข็งแรง และเติบโตไป อย่างยั่งยืน)
     อบอุ่นแดนภูเก็ตงาม ชื่อกล่าวขานกว้างไกล ราชภัฏผูกใจ ทุกคนผูกพัน ภาคภูมิในแดนดินนี้ สายใยเชื่อมโยงส่งกัน เป็นหนึ่งเดียวที่หัวใจ

 


เพลง : มหาวิทยาลัยแห่งศรัทธา ( ฉบับย่อ )
คำร้อง : ธานินทร์ เคนโพธิ์
ทำนอง : โดม ทิวทอง
เค้าโครงเรื่อง : อ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ
เรียบเรียงเสียงประสาน : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
ขับร้อง : ปาริชาติ จิตรศาลา

     แหล่งการศึกษาแห่งนี้ เกียรติศักดิ์ศรีก้องไกล เมื่อมองย้อนกลับไป นั้นมีที่มา เริ่มต้นจากการสร้างครู สร้างคนเพื่อการศึกษา รวมศรัทธา คำว่าครู
     เมื่อแคแสดน้อยผลิบาน แตกขยายก้านใบ เติบโตงามแผ่ไปเหมือนดังความรู้ ให้การศึกษาหลากหลาย สมนามที่เราเชิดชู ราชภัฏ จะก้าวไกล
     * และมาจนถึงวันนี้ เรายังสืบสานศรัทธา จนเติบกล้าเป็น มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ตเรา พัฒนาเพื่อท้องถิ่นไทย ทุ่มเทกายใจ เพื่อทำในสิ่งที่ดีดี แก่สังคม
     เพื่อให้ชุมชน แข็งแรง และเติบโตไป อย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก http://www.pkru.ac.th/music_contend/index.php?do=p2

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today