HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

จัดอบรมกิจกรรม‘ฉลาดกิน ฉลาดเลือก’


เทศบาลนครภูเก็ตจัดอบรมกิจกรรม “ฉลาดกิน ฉลาดเลือก” โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ป.1 ทุก โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาลนครภูเก็ตโดยกองการแพทย์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 972 คน ในระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2550 ณ ห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน

 

     

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศ มนตรีนครภูเก็ต เผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตกำหนดจัดอบรมปลูกฝังเจตคติในการเลือกบริโภคที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดเทศบาลนคร ภูเก็ต เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงแก่นักเรียน เนื่องจากปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลง ใช้ชีวิตแบบรีบเร่ง ทำงานหนักมากขึ้น มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง มี การโฆษณาขายสินค้าจนเกินความเป็นจริงเพื่อจูงใจผู้บริโภคเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้คนมีพฤติ กรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดโรคต่างๆ อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง โดยผลจากการวิจัยพบว่า ขนมในท้องตลาดกว่า 700 ตัวอย่างมีขนมที่มีประโยชน์ 10% ส่วนที่เหลือ ล้วนแต่มีสารอาหารที่ทำลายสุขภาพ ทำให้เด็กไทย 20% ต้องเผชิญกับโรคอ้วน โรคฟันผุ

 ดังนั้นการสร้างเจตคติให้แก่เด็กในการเลือกซื้อ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้เด็ก “ฉลาดกิน ฉลาดเลือก” จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยหากเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก จะสามารถป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหาสุขภาพเมื่อเติบโตขึ้นได้

สำหรับเนื้อหาในการอบรมนั้นประกอบด้วยเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย อาทิ การให้นักเรียนได้วาดภาพอาหารที่ชอบรับประทานเป็นประจำ,อาหารที่ควรทาน,ประเภทของอาหารอันตราย,มารู้จักผงชูรสกันเถอะ,เลือกกินเลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัย และให้นักเรียนวาดภาพอาหารที่ควรกิน เป็นต้น

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า กำหนดการอบรมจะเริ่มในวันที่ 23 มกราคม  ณ โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว วันที่ 24-25 มกราคม ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา วันที่ 26 มกราคม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต วันที่ 29 มกราคม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ วันที่ 30 มกราคม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองและวันที่ 31 มกราคม ณ โรงเรียนพิบูลสวัสดี

ทั้งนี้ความคาดหวังภายหลังจากที่นักเรียนเข้ารับการอบรมแล้วจะส่งผลให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหาด้านโภชนาการอันจะนำไปสู่การเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป

ข้อมูลจาก http://www.siangtai.com/TH/newspage1_detail.php?News_ID=7701

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today