HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

เอ็นจีโอ ฝรั่งเศส ลงนามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าคลอก, ภูเก็ต

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหาร รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้าน รวมทั้งร่วมกันรักษาความหลายหลากทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล และการจัดการโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดสภาวะปัญหาโลกร้อน

เช้าวันที่16 เมษายนนี้ ที่บริเวณชายทะเลบ้านบางทราย ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอธิพงษ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก เป็นประธานในพิธีลงนามกรอบความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ระหว่างชุมชนหรือกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนตำบลป่าคลอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กร พัฒนาเอกชนและองค์กรแพลนเนตแมร์ (Planete  Mer) ที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศฝรั่งเศส

โดยมี นายประพันธ์  ถิ่นเกาะยาว  เลขานุการสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก  นายสัญชัย  ตัณฑวนิช  ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ  กรมประมงและตัวแทนจากองค์กรองค์กรแพลนเนตแมร์มาร่วมด้วย  ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ร่วมลงนามที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดต่างๆกลับสู่ทะเลจำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและเพิ่มจำนวนสัตว์ทะเลให้กับน่านน้ำในพื้นที่ตำบลป่าคลอกด้วย

นายมานะ  สามเมือง  ประธานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในตำบลป่าคลอก กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหาร รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้าน รวมทั้งร่วมกันรักษาความหลายหลากทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล และการจัดการโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดสภาวะปัญหาโลกร้อน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนให้สอดคล้องกับ นโยบายของจังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยและสิ่งที่สำคัญเป็นการใช้หลักการสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมปัจจุบัน

ทางด้าน นายอธิพงศ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอกกล่าวว่าโครงการลงนามความร่วมมือจะทำให้ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในตำบลป่าคลอกเกิดความร่วมมือที่หลากหลายภาคส่วน ที่จะร่วมกันจัดทำโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้และจะเป็นแหล่งที่ทำมาหากิน ทำการประมงที่มั่นคง ของประชาชนสืบทอดไปสู่ลุกหลานในวันข้างหน้าต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today