HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ม.ราชภัฏภูเก็ต ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่หลวงปู่สุภา

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แด่ พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2553 ณ วัดสีลสุภาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แด่ พระมงคลวิสุทธิ์  (หลวงปู่สุภา  กนฺตสีโล) ในการนี้มี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวคำสดุดีอนุโมทนาและถวายเครื่องสักการะ พร้อมด้วย ดร.พิศิษฐ์   วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  อัญเชิญปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี อัญเชิญครุยวิทยฐานะ ตาลปัตร ย่าม แด่ พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา  กนฺตสีโล) หลังเสร็จสิ้นพิธีการถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แล้วนั้น ได้ ร่วมสรงน้ำหลวงปู่สุภา  ในวาระวันสงกรานต์ พร้อมกันนี้มีคณะอาจารย์ ครู แขกผู้มีเกียรติ บุคคลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต พุทธศาสนิกชน คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11  เมษายน 2553 ณ  วัดสีลสุภาราม  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

ผศ.ดร.ประภา กล่าวว่า ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ถวายแด่หลวงปู่สุภานั้น เป็นปริญญากิตติมศักดิ์ระดับสูงสุดที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณามอบให้เป็นเกียรติยศแก่บุคคล ที่มีคุณสมบัติของดุษฎีบัณฑิตครบถ้วน ที่ได้สั่งสมความรู้ และประสบการณ์จากความวิริยะ อุตสาหะ และพากเพียร ทำการค้นคว้าศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งได้ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมมนุษย์และท้องถิ่นเป็นที่ประจักษ์ในเวลาที่ผ่านมาด้วย ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้พิจารณาโดยถ่องแท้แล้วเห็นว่า พระอริยะสงฆ์สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรู้จักกันในนาม หลวงปู่สุภา มีคุณสมบัติแห่งดุษฎีบัณฑิตเพียบพร้อมสมบูรณ์ ทั้งยังได้ใช้เวลาและองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นติดต่อกันมามิได้ขาด นับเป็นปูชนียบุคคลที่สมควรได้รับการย่องย่องเป็นอย่างยิ่ง”

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today