HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

สสส.จับมือ ส.กีฬาฯ ภูเก็ต-สยามสปอร์ต อบรมค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อน

โครงการ “สสส.Sport Leader Summer camp ปีที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2553 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 เมษายน 2553 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัมน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “สสส.Sport Leader Summer camp ปีที่ 5 มีนายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นายเชษฐวิทย์ ตันติพันธ์วดี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายวายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส.คณะผู้ฝึกสอน และเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิด

นายวายุ กล่าวถึงการจัดโครงการฯ ดังกล่าวว่า ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต และบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 ในโครงการ “สสส.Sport Leader Summer camp” ขึ้นซึ่งมี 3 จังหวัด 3 ภูมิภาคเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และปลูกฝังให้เหล่าบรรดาเยาวชนทั้งหญิงและชายรักการออกกำลังกายและเรียนรู้ ทักษะการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพทั้งยังเป็นสื่อเพื่อนำไปสู่การเป็นนักกีฬาที่ มีคุณภาพในอนาคต อีกทั้งการห่างไกลสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงการรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเรียนรู้การเป็นผู้นำในรูปแบบของการอยู่ค่ายพักแรมคืนตามระบบสากล ซึ่งโครงการแรกในปีนี้เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไป แล้ว และจะดำเนินโครงการที่สองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต จะใช้เวลาการฝึกอบรม 5 วัน 4 คืน ในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2553 โดยเป็นการเข้าค่ายแบบค้างคืน แบ่งการอบรมเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ

นายวายุ กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติ อายุระหว่าง 12-15 ปี ทั่วประเทศโดยเน้นเยาวชนในกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 100 คน ผู้นำชุมชน เพื่อฝึกทักษะ ทั้ง 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ว่ายน้ำ และวอลเล่ย์บอล โดยคณะวิทยากรระดับชาติจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แบบใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนและผู้นำเยาวชน ชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะกีฬาที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำเยาวชนในชุมชนและท้องถิ่นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกีฬาและสุขภาพ ตลอดจนนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยเผยแพร่ในสังคมท้องถิ่นต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today