HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

เปิดตัวโครงการ Let’s go green by Idea Green ที่ภูเก็ต

โครงการ “Let’s go green by Idea Green” เพื่อต่อยอดนโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรณรงค์ให้มีการคัดแยกกระดาษก่อนทิ้ง ต่อเนื่องจากปี 2552

เมื่อเช้าวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ที่ห้องสวนหลวง โรงแรมคาทีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการแถลงข่าวและเปิดการสัมมนาโครงการ “Let’s go green by Idea Green” เพื่อต่อยอดนโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรณรงค์ให้มีการคัดแยกกระดาษก่อนทิ้ง ต่อเนื่องจากปี 2552 ในขณะเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังเป็นตัวแทนรับมอบกล่องรักษ์โลก ส่วนหน่วยงานหรือองค์กรใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อรับกล่องรักษ์โลกได้เพราะในปัจจุบันมีจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแล้ว 25 จังหวัด และเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาและจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโครงการ

นายกิตติชัย ทัศนวิญญู ผู้จัดการขายสินค้าสำเร็จรูป เอสซีจี เปเปอร์ กล่าวว่าบริษัทมีจุดยืนในการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ ไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจุดประกายความคิด ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกๆคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่พัสดุและฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเอกชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “นโยบายภาครัฐ กับการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” โดยวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ ควบคู่ไปกับรณรงค์ให้มีการคัดแยกกระดาษก่อนทิ้งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ด้วยการแจก กล่องรักษ์โลก จำนวน 10,000 ใบ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย

ส่วน นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าทางหน่วยงานภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เกิดความตระหนักทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และทางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมต่างๆที่ช่วยรณรงค์ในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ ประชาชนชาวภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดี จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม แม้กระทั่งการจัดซื้อจัดจ้างเอง ทางรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานรัฐเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือได้รับฉลากเขียว และในปีนี้รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานรัฐ ร้อยละ75ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถือว่านโยบายต่างๆ ของรัฐ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการและจังหวัดภูเก็ตยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้าร่วม และสนับสนุนโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today