HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตพบผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูงถึง 123 ราย

ปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วจำนวน 123 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่าปีนี้จำนวนผู้ป่วยสูงกว่ามาก โดยอัตราการป่วยอยู่ที่ 30 ต่อแสนประชากร และในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่าจากภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วจำนวน 123 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่าปีนี้จำนวนผู้ป่วยสูงกว่ามาก โดยอัตราการป่วยอยู่ที่ 30 ต่อแสนประชากร และในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ

อย่างไรก็ตามแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบว่า มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในช่วงเดือน พ.ค-ธ.ค 53 ซึ่งเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนอากาศร้อนชื้นทำให้ยุงซึ่งเป็นพาหะมีการขยายตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทางสาธารณสุขภูเก็ตได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลบ้านเรือนของตัวเองให้สะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านให้หมดไปซึ่งจะช่วยได้ส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาด นอกจากนั้นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ขอความร่วมมือในการพ่นควันกำจัดยุง และใช้ทรายอะเบท

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ กล่าวต่อไปว่า ภาวะโลกร้อนและอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้มียุงเกิดขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากอากาศที่ร้อนนั้นเหมาะส่งในการเพราะฝักจากลูกน้ำไปสู่ตัวยุงและอากาศร้อนทำให้ชีวิตยุงตัวเต็มวัยมีอายุที่ยืนยาวนานขึ้น เพราะฉะนั้นช่วงนี้ประชาชนจะมีความรู้สึกว่ามียุงเกิดขึ้นขึ้นจำนวนมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงที่อยู่ในบ้านและบริเวณบ้านถ้าทำได้ก็จะแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่ง

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today