HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตอควาเรี่ยม ทุ่มงบปรับปรุงตู้-อุโมงค์แสดงปลาใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตู้แสดงปลานานาชนิด รวมทั้งอุโมงค์ใต้น้ำความยาวกว่า 9 เมตรซึ่งภายในมีปลาขนาดใหญ่จำนวนมาก

นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตู้แสดงปลานานาชนิด รวมทั้งอุโมงค์ใต้น้ำความยาวกว่า 9 เมตรซึ่งภายในมีปลาขนาดใหญ่จำนวนมาก

อาทิ ฉลาม กระเบนยักษ์ ปลามง ปลาเก๋า และอื่นๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาเข้าชมมาเป็นเวลานาน ซึ่งขณะนี้การซ่อมแซมทำได้แล้วประมาณ 50 % ยังเหลือในส่วนอุโมงค์ และตู้ปลาหมอยักษ์ที่จะต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ทั้งเรื่องของย้ายปลาออกจากตู้และการซ่อมแซม แต่อย่างไรก็ตามการซ่อมแซมนั้นจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน มิ.ย 2553 ซึ่งการซ่อมแซมตู้แสดงพันธ์ปลาและอุโมงค์ใต้น้ำนั้นใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 2.2 ล้านบาท ซึ่งในช่วงที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมนั้นสถาบันจะปรับลดราคาค่าเข้าชมลง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอขอปรับลดราคาอย่างเป็นทางการ

นายวรรณเกียรติ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนั้นก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้น้ำ สัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลกว่า 100 สายพันธุ์ รวมถึงทรัพยากรทางน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลทั้งเรื่องของป่าชายเลน โรงเพาะฟัก บ่ออนุบาลเต่า และอื่นๆ ซึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติของสถาบันวิจัยนั้นเป็นสถานที่ที่ได้รับรางวัล แหล่งศึกษาธรรมชาติระดับภาคจากกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากที่ผ่านมาจะได้รับความสนใจจากสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆเลือกที่จะเข้าเยี่ยมชม

นายวรรณเกียรติ กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำของจังหวัดภูเก็ตนั้นปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยเป็นชาวต่างชาติ 50% คนไทย 50% ทำรายได้จำนวนประมาณ 18 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าเยี่ยมชมน้อยลงซึ่งเป็นผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยส่วนรวมเมื่อการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบในส่วนของสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำซึ่งลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ได้รับผลกระทบไปด้วย

ประกอบกับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นด้วยทำให้จำนวนนักท่อง เที่ยวเข้ามาน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของนักท่องเที่ยวคนไทยโดยเฉพาะนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมากในช่วงปิดภาคเรียน

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today