HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

กรมพัฒนาพลังงานจัด ESCO Fair ระดับภูมิภาคที่ภูเก็ต

พิธีเปิดงาน ESCO Fair มีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 ภายในปี 2554 หรือ ประมาณ 7,820 ktoe

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า จังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์   ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ESCO  Fair ภูมิภาค โดยมีนายธรรมยศ  ศรีช่วย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายดนัย  เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน นายธนารักษ์  พงษ์ เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้  นางอรอนงค์  สุวัณณาคาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าสัมมนาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงเข้าร่วม

นายธรรมยศ  กล่าวว่า ในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 ภายในปี 2554  หรือ ประมาณ 7,820 ktoe ( (Kilotonne of Oil Equivalent) หมาย ถึง พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) เฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 276,500 ล้านบาทต่อปี ในการนี้กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นการรณรงค์  สร้างจิตสำนึก  การ ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ จากการฝึกอบรมและการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม

อีกทั้งการสนับสนุนทางการเงินและภาษี จากโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โครงการประสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น แต่การที่ พพ. จะดำเนินการไปให้ถึงเป้าหมายขั้นต่อไปนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้กลไกสำคัญ ที่เรียกว่า บริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO ที่จะขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดการดำเนินการ และการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างแพร่หลายและเป็นไปตามเป้า หมายที่ต้องการ   กระทรวงพลังงานจึงกำหนดจัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้าน การอนุรักษ์ พลังงานและเผยแพร่ ESCO  FUND อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม/ อาคารที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ พพ. ได้จัดตั้ง ESCO FUND กองทุนเพื่อพลังงานไทยวงเงิน  500 ล้าน บาทเพื่อร่วมลงทุนโครงการกับ ESCO  ด้านอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน อีกทั้งได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมธุรกิจบริษัท จัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งบริหารจัดการ ESCO Information Cernter ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่จะให้โรงงาน/ อาคาร สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาเลือกใช้บริการจากบริษัท ESCO ได้

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today